Akkukierrätys Pb Oy on vuonna 2008 perustettu yritys, jonka tarkoituksena on huolehtia ajoneuvo- ja teollisuuslyijyakkuja maahantuovien yritysten tuottajavastuuvelvoitteista. Akkukierrätys Pb Oy on ainoa Suomessa hyväksytty lyijyakkujen tuottajayhteisö ja sille voi siirtää kaikki ajoneuvo- ja teollisuuslyijyakkuja koskevat tuottajavastuuvelvoitteet.

Tuottajayhteisö vastaa jäseniensä puolesta mm. akkujen keräyksen ja kierrätyksen järjestämisestä yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa, kuluttajatiedotuksesta sekä tilastoinnista ja raportoinnista valtakunnallisena tuottajavastuuviranomaisena toimivalle Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Akkukierrätys Pb Oy:n toiminta on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta. Akkukierrätys on tuottajavastuuviranomaisena toimivan Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymä ja valvoma yritys. 

Olemme tuottajalle helpoin ja kustannustehokkain tapa hoitaa vastuullisesti lyijyakkujen tuottajavastuuvelvoitteet.

Hallitus

Hallituksen kokoonpano on seuraava:

Marko Salminen (puheenjohtaja)
Ilmo Hakkarainen 
Sami Holopainen
Tapani Jylhä
Juha Kenraali

Akkukierrätys Pb Oy:n ovat perustaneet

AkroPower Oy
EnerSys Europe Oy
Exide Technologies Oy
Koivunen Oy

Vuosikertomus 2020

Vuonna 2020 kerättiin koronasta huolimatta aktiivisesti akkuja. Vuosi oli muutenkin vilkas ja siihen kuuluivat jätelain muutokseen liittyvät kuulemiset, uuden EU:n akkuasetusluonnoksen julkaiseminen, toimitusjohtajan vaihtuminen sekä muutto uusiin toimitiloihin. Jätelainsäädännössä asetettu tavoite koko maan kattavasta akkujen keräysverkostosta sekä lyijyakkujen 65 % kierrätysasteesta saavutettiin tänäkin vuonna.

Vuosikertomuksessa kerromme Akkukierrätyksen vuoden 2020 tärkeimmistä virstanpylväistä ja akkuihin liittyvistä tunnusluvuista. Tutustu Akkukierrätyksen vuoteen tarkemmin vuosikertomuksessa.

Akkukierrätys Pb Oy vuosikertomus 2020

Akkukierrätys Pb Oy vuosikertomus 2020