Akkukierrätys Pb Oy

Akkukierrätys Pb Oy on vuonna 2008 perustettu yritys, jonka tarkoituksena on huolehtia ajoneuvo- ja teollisuuslyijyakkuja maahantuovien yritysten tuottajavastuuvelvoitteista. Akkukierrätys Pb Oy on ainoa Suomessa hyväksytty lyijyakkujen tuottajayhteisö ja sille voi siirtää kaikkia ajoneuvo- ja teollisuuslyijyakkuja koskevat tuottajavastuuvelvoitteet. Tuottajayhteisö vastaa jäseniensä puolesta mm. akkujen keräyksen ja kierrätyksen järjestämisestä yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa, kuluttajatiedotuksesta sekä tilastoinnista ja raportoinnista Valtakunnallisena tuottajavastuuviranomaisena toimivalle Pirkanmaan ELY-keskukselle. Akkukierrätys Pb Oy toiminta on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta.

Akkukierrätyksen hallituksen kokoonpano on seuraava:

Ilmo Hakkarainen (pj), Exide Technologies Oy
Heimo Ilonen, Koivunen Oy
Tapani Jylhä, AkroPower Oy
Marko Salminen,  EnerSys Europe Oy
Arto Silvennoinen

Akkukierrätys Pb Oy:n ovat perustaneet:

AkroPower Oy
EnerSys Europe Oy
Exide Technologies Oy
Koivunen Oy

Vuosikertomus 2020

Vuonna 2020 kerättiin koronasta huolimatta aktiivisesti akkuja. Vuosi oli muutenkin vilkas ja siihen kuuluivat jätelain muutokseen liittyvät kuulemiset, uuden EU:n akkuasetusluonnoksen julkaiseminen, toimitusjohtajan vaihtuminen sekä muutto uusiin toimitiloihin. Jätelainsäädännössä asetettu tavoite koko maan kattavasta akkujen keräysverkostosta sekä lyijyakkujen 65 % kierrätysasteesta saavutettiin tänäkin vuonna.

Vuosikertomuksessa kerromme Akkukierrätyksen vuoden 2020 tärkeimmistä virstanpylväistä ja akkuihin liittyvistä tunnusluvuista. Tutustu Akkukierrätyksen vuoteen tarkemmin vuosikertomuksessa.

Akkukierrätys Pb Oy vuosikertomus 2020

Akkukierrätys Pb Oy vuosikertomus 2020