Siirry suoraan sisältöön

Akkujen ja paristojen vastuullisen kierrättämisen luvut esiin 

Ohjelmistoyritys AskKauko visualisoi akku- ja paristokierrätyksen ympäristövaikutukset. Akkukierrätys Pb Oy:n ja Recser Oy:n akkujen keräys- ja kierrätystilastoihin perustuva työkalu julkaistaan lokakuussa 2023. 

Yritys Oy 23.12.2022 Kierrätyksen vaikutukset. Näitä raaka-aineita saatiin talteen. Kierrätimme vuodessa 4347 kg akkuja ja/tai paristoja tuottajayhteisön jäsenenä. Jaa vaikutus sosiaalisessa mediassa.
Näkymä kierrätyksen vaikutukset -ikkunasta.

Akkujen ja paristojen kierrättämisen ympäristövaikutukset ovat usein vaikeasti hahmotettavia jopa tuottajille itselleen. Tuottajayhteisöt Akkukierrätys Pb Oy ja Recser Oy lähtivät yhdessä ohjelmistoyritys AskKaukon kanssa selvittämään, miten tuottajavastuujärjestelmien kautta tapahtuvan kierrättämisen positiivisia ympäristövaikutuksia voitaisiin tuoda esiin visuaalisesti ja helposti ymmärrettävästi.

Lopputuloksena on verkkopohjainen laskurityökalu, joka näyttää, miten paljon luonnonvaroja saadaan talteen, kun akut ja paristot kerätään ja kierrätetään oikein. 

Tuottajayhteisöjen jäsenet voivat täyttää markkinoillelaskutietonsa laskuriin ja saada tiedon markkinoile saattamiensa paristojen ja akkujensa kierrätyksen ympäristövaikutuksista. Yritys voi käyttää laskurista saatuja tietoja esimerkiksi yritysvastuuraporttien tukena. 

Tuottajavastuu näkyviin

Laskuri näyttää tuottajille konkreettisesti, miten suuri vaikutus tuottajavastuusta huolehtimisella on. Paristojen ja akkujen kierrättämisellä estetään vaarallisten aineiden päätyminen ympäristöön, ja kierrätysmateriaalia hyödyntämällä vähennetään metallien louhinnan haitallisia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia.

Tuottajavastuu on myös osa yritysvastuuta ja keino huolehtia siitä, että käytöstä poistetut tuotteet uudelleenkäytetään ja kierrätetään mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöä säästäen. 

Työkalusta saatavalla kierrätysraportilla yritykset voivat helposti näyttää, miten paljon heidän akku- ja paristomateriaalistaan on saatu kerättyä raaka-aineita uusiokäyttöön. Laskurin tiedot perustuvat tuottajayhteisöjen tilastoihin, ja sen käyttö on helppoa. 

Tuottajan tarvitsee vain lisätä markkinoille saattamiensa akkujen tyypit ja kilomäärät laskuriin, AskKaukon vastuullisuusjohtaja Sami Tornikoski kertoo.

– Työkalu näyttää, minkä verran mitäkin materiaalia on saatu talteen. Tavoitteena on kasvattaa sekä tuottajien että muiden sidosryhmien ymmärrystä siitä, miten suuria vaikutuksia akkujen ja paristojen vastuullisella kierrättämisellä on, Tornikoski toteaa.

Akkumateriaalien kierrätysraportti ja sen loppuyhteenveto ovat visuaalisessa muodossa, joka on helppo jakaa esimerkiksi verkkosivuilla tai yrityksen somekanavissa. 

Markkinoille saatettu ja tuottajan puolesta kierrätetty määrä. Syötä markkinoille laskemiesi akkujen ja paristojen määrät. Kerätty yhteensä 4995 kg. Josta kierrätetty 2649 kg. Kierrätysaste yhteensä 54 %.
Rauta, koboltti, hopea, kupari, lyijy.
Näkymä laskurista.

Vastuullisuustyöstä kannattaa kertoa

Vastuullisuus ohjaa yritysten liiketoimintaa jatkuvasti enemmän. AskKaukon missiona on tuottaa kansantajuisia työkaluja yritysten vastuullisuuden mittaamisen, raportoinnin ja visualisoinnin tarpeisiin. 

– Sääntelyn kiristyessä päätöksentekijät kaipaavat ymmärrettävään muotoon puettua ajankohtaista tietoa vastuullisuudesta, jonka meidän työkalumme mahdollistavat, Sami Tornikoski sanoo.

Hän kertoo, että tutkimusten mukaan jopa 90 % kuluttajista haluaa yritysten kertovan vastuullisuustyöstään, mutta alle viidesosa on lukenut vastuullisuusraportteja.

– Tämän vuoksi haluamme tarjota yrityksille keinon välittää tietoa vastuullisuudestaan visuaalisesti ja interaktiivisesti. Avoimuus ja helppous lisäävät myös kuluttajien mahdollisuuksia tehdä arvopohjansa mukaisia valintoja, Tornikoski sanoo.

Akkukierrätys Pb Oy:n ja Recserin työkalu julkaistaan webinaarissa lokakuussa 2023.