Siirry suoraan sisältöön

Tuottajayhteisön tehtävät

  1. Tuottajayhteisö vastaa siitä, että ajoneuvoakuille on koko maassa  vähintään 400 kiinteää vastaanottopaikkaa ja että jokaisessa kunnassa on vähintään yksi tällainen vastaanottopaikka (ellei paikan saavutettavuutta koskevat vaatimukset täyty muulla tavoin). Samoissa keräyspisteissä kerätään myös teollisuusakkuja.  
  2. Tuottajayhteisö ylläpitää tietoja keräyspisteistä www.kierratys.info -palvelussa yhteistyökumppaneiden kanssa
  3. Tuottajayhteisö on tehnyt sopimukset akkujen keräyksestä ja kierrätyksestä yhteistyöyritysten kanssa. Sopimus voidaan tehdä kaikkien niiden yritysten kanssa, jolla on kaikki laissa ja viranomaismääräyksissä edellytetyt luvat käytöstä poistettujen akkujen hyödyntämiseen ja muuhun jätehuoltoon kuuluvien tehtävien hoitamiseen. 
  4. Lyijyakut kierrätetään kierrätyslaitoksissa, joissa saavutetaan lainsäädännön vaatima vähintään 65 % akkujen kierrätystehokkuus mukaan lukien lyijysisällön mahdollisimman tehokas kierrätys. 
  5. Tuottajayhteisö kerää akkuja koskevat maahantuonti-, keräys- ja kierrätystiedot jäseniltä ja yhteistyökumppaneilta ja toimittaa niiden pohjalta kootut tilastot valvovalle viranomaiselle eli Pirkanmaan ELY-keskukselle vuosittain. ELY-keskus kokoaa niiden pohjalta kansalliset akkuja ja paristoja koskevat tilastot Komissiolle.
  6. Tuottajayhteisö vastaa akkujen loppukäyttäjille kohdistetusta viestinnästä.
  7. Tuottajayhteisö seuraa aktiivisesti jätelainsäädännön muutoksia ja toimii tiiviissä yhteistyössä muiden tuottajayhteisöjen kanssa Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNKin kautta.
  8.  Tuottajayhteisö kohtelee kaikkia jäseniä tasapuolisesti ja tekee samansisältöiset sopimukset kaikkien kanssa. Tietoja jäsenistöstä ylläpidetään tuottajayhteisön verkkosivuilla ja tiedot toimitetaan valvovalle viranomaiselle eli Pirkanmaan ELY-keskukselle