Recycling batteries and accumulators supports the circular economy effectively

Akkujen ja paristojen kierrätys ruokkii tehokkaasti kiertotaloutta

Tuottajayhteisöjen akkuwebinaari tarjosi kattavan katsauksen akkujen ja paristojen kierrätyksen nykytilanteeseen sekä akkuasetuksen mukanaan tuomiin muutoksiin. Tuottajayhteisöjen hallituksille ja omistajille suunnattu webinaari avasi paristo- ja akkukierrätyksen...
Kierrätys takaa akku- ja paristomateriaalille uuden elämän

Kierrätys takaa akku- ja paristomateriaalille uuden elämän

Talteen kerätyt akut ja paristot päätyvät kierrätysjärjestelmän myötä uusioraaka-aineiksi. Useat eri toimijat osallistuvat akku- ja paristomateriaalin kierrätykseen, jonka tavoitteena on toteuttaa kiertotaloutta mahdollisimman hyvin. Akkujen ja paristojen...
Akkukierrätyksen raportointijärjestelmä on vaihtunut

Akkukierrätyksen raportointijärjestelmä on vaihtunut

Akkukierrätys Pb Oy on ottanut vuoden 2022 alusta käyttöön uuden raportointijärjestelmän, jota käyttävät jo Elker Oy:n sähkölaitetuottajayhteisöjen jäsenet sekä paristotuottajayhteisö Recserin jäsenet. Jatkossa näiden tuottajayhteisöiden jäsenet voivat raportoida...
Lyijyakun kierrätysprosessi luo uusia raaka-aineita

Lyijyakun kierrätysprosessi luo uusia raaka-aineita

Suomen Akkukeräys käsittelee lyijyakkuja Raumalla. Suomen Akkukeräys on maamme ainoa lyijakkujen murskaus- ja käsittelylaitos. Siellä lyijyakun materiaalit saavat uuden elämän. Suomen ainoa lyijyakkuja käsittelevä kierrätyslaitos sijaitsee Raumalla. Suomen Akkukeräys...
Takana akkujen keräyksen huippuvuosi

Takana akkujen keräyksen huippuvuosi

Vuosi 2021 oli lyijyakkujen keräyksen huippuvuosi. Akkukierrätys Pb Oy:n tilastojen mukaan lyijyakkujen keräysmäärä nousi edellisvuodesta 2000 tonnia. – Tämä on huipputulos. Lyijyakkujen sisältämästä lyijystä saadaan kierrätettyä lähes 96 %, joten akkujen kierrätys on...