Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

Verkkosivujen seloste henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta

1. Rekisterinpitäjä

Akkukierrätys Pb Oy
PL 115
00241 Helsinki
Puh. 010 231 0490

2. Yhteyshenkilö ja lisätiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Johanna Alakerttula
etunimi.sukunimi@akkukierratyspb.fi
Puh. 010 231 0490

3. Rekisterin nimi

Akkukierrätys Pb Oy tuottajayhteisön jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperusta

Rekisterin pääkäyttötarkoitus on lyijyakkuja markkinoille saattavien, tuottajavastuussa olevien yritysten rekisteröinti tuottajayhteisön jäseneksi sekä akkuja koskevien tietojen kerääminen ja tilastointi. Henkilötietoja kerätään asiakasyhteydenpitoa ja asiakassuhteen hoitoa varten sekä tuottajavastuuasioista tiedottamista varten.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Tuottajayhteisön jäsenyrityksen nimi ja yrityksen ilmoittaman yhteyshenkilön/-henkilöiden nimet
 • Jäsenyrityksen osoitetiedot, postinumero ja -toimipaikka, Y-tunnus
 • Jäsenyrityksen ilmoittamat sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot
 • Jäsenyrityksen jäsennumero
 • Jäsenyrityksen liittymispäivämäärä
 • Jäsenyyden ja jäsenyrityksen velvoitteiden mahdolliseen päättymiseen liittyvät tiedot
 • Jäsenyrityksen POM-tiedot ja laskutustiedot

6. Rekisterin tietolähteet

 • Tuottajayhteisön jäsenyrityksen jäsenhakemus
 • Jäsenyrityksen luovuttamat tiedot akkujen maahantuonnista
 • YTJ-tietopalvelu

7. Henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kaupallisessa tarkoituksessa eteenpäin eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Akkukierrätys Pb Oy luovuttaa viranomaisten käyttöön vain ne yrityksiä koskevat tiedot, jotka laki tai muut viranomaispäätökset määräävät. Jos Akkukierrätys Pb Oy:n alihankkijan palvelun käyttäminen vaatii asiakkaan tietoja, tiedot siirretään alihankkijalle vain tätä käyttötarkoitusta varten, eikä alihankkija saa luovuttaa tai siirtää tietoja eteenpäin ilman erillistä lupaa.

8. Henkilötietojen säilyttäminen ja poistaminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Jäsenrekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään ja säilytetään asiakassuhteen keston ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan, jotta rekisterinpitäjä voi vastata asiakassuhteen nojalla esitettyihin kysymyksiin, reklamaatioihin ja kanteisiin. Tämä aika on pääsääntöisesti kolme (3) vuotta asiakassuhteen päättymisestä.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi se huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Akkukierrätys Pb Oy noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Ainoastaan Akkukierrätys Pb Oy:n toimitusjohtajalla ja tuottajayhteisön toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten erikseen määritellyillä työntekijöillä on oikeus käyttää tietojärjestelmän tietoja. Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Kirjallinen aineisto
Kirjallinen aineisto säilytetään Akkukierrätys Pb Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa.

Tietojärjestelmiin tallennetut tiedot
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää tietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Sovelluksen käyttäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Käytetty tietojärjestelmä on suojattu asianmukaisella tietoturvasuojauksella tietoturvauhkia vastaan ja tiedot on asianmukaisesti varmistettu.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Jos henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, hänellä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan. Jos muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida niistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla verkkosivuillemme asiasta ilmoituksen.

12. Evästeet

Käytämme evästeitä.

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

Käytämme evästeitä, mutta voit estää niiden käytön selainasetuksistasi. Käytämme evästeitä seuraavien tietojen keräämiseen:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

13. Valitusoikeus

Jos katsot, että henkilötietojasi ei ole käsitelty määräysten mukaisesti, Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

14. Ota yhteyttä

Voit kysyä henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteseen.

15. Muutokset selosteeseen

Akkukierrätys Pb Oy:llä on oikeus tehdä muutoksia tähän selosteeseen parhaaksi katsomallaan tavalla, sovellettavaa lainsäädäntöä noudattaen.

8.9.2020