Turvallisuus ja merkinnät

Lyijyhappoakut sisältävät elektrolyyttiä (laimeaa rikkihappoa) sekä lyijyä ja lyijyyhdisteitä. Lyijyhappoakun normaali, akun mukana toimitettavissa käyttöohjeissa kuvattu käyttö ei aiheuta niiden käyttäjille vaaraa. 

Käytetty lyijyakku luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Akkua kuljetettaessa on huolehdittava, ettei siitä mahdollisesti valu akkuhappoa ympäristöön ja siksi vuotava akku on syytä kuljettaa kierrätyspisteeseen esimerkiksi muoviastiassa.

Keräyspisteissä akut kerätään pääsääntöisesti haponkestäviin muovilaatikoihin ja laatikot säilytetään säältä suojassa tai niissä pidetään kantta. Kierrätettäväksi lähetettävä akkuromu tulee olla pakattu kuljetuksessa siten, ettei akuilla ole syttymisvaaraa. Asianmukaisesti kerätty, kuljetettu ja kierrätetty akku ei aiheuta ympäristölle tai ihmisille vaaraa. 

Lisätietoa akkujen vaaraominaisuuksista, merkinnöistä, ensiavusta ja kierrätyksestä on koottu esimerkkinä olevaan käyttöturvallisuustiedotteeseen. REACH-asetuksen mukaista käyttöturvallisuustiedotetta ei edellytetä lyijyhappoakuilta, mutta niitä on tehty vapaaehtoisuuteen perustuen.

Valmistajan, maahantuojan tai myyjän pitää myös varmistaa, että akuissa on tarvittavat merkinnät:

  • erilliskeräystä osoittava merkintä
  • kemiallinen merkintä elohopea Hg, kadmium Cd, lyijy Pb, jos paristo tai akku sisältää kyseistä metallia
  • kapasiteettimerkinnät, jos kyseessä on kannettava akku tai ajoneuvoakku.

Merkintöjen pitää olla näkyvät, helposti luettavat ja pysyvät ja ne pitää kiinnittää akkuun. Merkinnät voivat olla pakkauksessa, jos pariston koko on pieni. Tarkemmat tiedot asiasta löytyvät TUKESin sivuilta.