Siirry suoraan sisältöön

Turvallisuus ja merkinnät

Lyijyhappoakut sisältävät elektrolyyttiä (laimeaa rikkihappoa) sekä lyijyä ja lyijyyhdisteitä. Lyijyhappoakun normaali, akun mukana toimitettavissa käyttöohjeissa kuvattu käyttö ei aiheuta niiden käyttäjille vaaraa. 

Käytetty lyijyakku luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Akkua kuljetettaessa on huolehdittava, ettei siitä mahdollisesti valu akkuhappoa ympäristöön ja siksi vuotava akku on syytä kuljettaa kierrätyspisteeseen esimerkiksi muoviastiassa.

Keräyspisteissä akut kerätään pääsääntöisesti haponkestäviin muovilaatikoihin ja laatikot säilytetään säältä suojassa tai niissä pidetään kantta. Kierrätettäväksi lähetettävä akkuromu tulee olla pakattu kuljetuksessa siten, ettei akuilla ole syttymisvaaraa. Asianmukaisesti kerätty, kuljetettu ja kierrätetty akku ei aiheuta ympäristölle tai ihmisille vaaraa. 

Lisätietoa akkujen vaaraominaisuuksista, merkinnöistä, ensiavusta ja kierrätyksestä on koottu esimerkkinä olevaan käyttöturvallisuustiedotteeseen. REACH-asetuksen mukaista käyttöturvallisuustiedotetta ei edellytetä lyijyhappoakuilta, mutta niitä on tehty vapaaehtoisuuteen perustuen.

Valmistajan, maahantuojan tai myyjän pitää myös varmistaa, että akuissa on tarvittavat merkinnät:

  • erilliskeräystä osoittava merkintä
  • kemiallinen merkintä elohopea Hg, kadmium Cd, lyijy Pb, jos paristo tai akku sisältää kyseistä metallia
  • kapasiteettimerkinnät, jos kyseessä on kannettava akku tai ajoneuvoakku.

Merkintöjen pitää olla näkyvät, helposti luettavat ja pysyvät ja ne pitää kiinnittää akkuun. Merkinnät voivat olla pakkauksessa, jos pariston koko on pieni.

Lue lisää merkinnöistä TUKESin sivuilta.

Mobiili- ja hajautettu sähkö. Haasteet henkilöturvallisuudelle ja turvallisuusvastuut toimijaverkossa.

Selvityksen tavoitteena oli muodostaa yleiskäsitys mobiili- ja hajautetun sähkön suorista ja epäsuorista riskeistä ja tarkentaa toimijaketjujen vastuukysymyksiä.

Siinä selvitettiin akkujen suorat riskit käyttäjille akun koko elinkaaren aikana sekä riskeihin varautumisen nykytila sekä selvitettiin miten kannettaviin akkuihin liittyvät vastuut siirtyvät toimijaketjussa ja kenen vastuulla ovat mahdollisten riskitilanteiden seuraukset toimijaketjun eri kohdissa.