Siirry suoraan sisältöön

Akkujen uudet merkinnät edistävät turvallisuutta ja kierrätystä

EU:n akkuasetus tuo uusia merkintävaatimuksia markkinoille saatettuihin akkuihin. Uusien merkintöjen tavoitteena on edistää akkujen keräystä ja kierrätystä. 

Euroopan unionin uusi akkuasetus tulee todennäköisesti edellyttämään uusia merkintöjä markkinoille laskettuihin akkuihin. Vielä luonnosvaiheessa olevassa asetuksessa esitetään akuille uusia turvallisuuteen ja kierrätettävyyteen liittyviä merkintöjä. 

Merkinnät palvelevat erityisesti kuluttajia, joiden on entistä helpompi saada tietoa käyttämiensä akkujen ominaisuuksista. Merkintöjen avulla myös akun kierrättämisen tulisi olla helpompaa. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin sähkölaitteiden johtava asiantuntija Seppo Niemi toteaa, että EU:ssa myytävien akuille ja niiden merkinnöille on jo nyt tarkkoja vaatimuksia. 

– Merkintävaatimukset ja tarkat kuljetussäädökset varmistavat, että akut ovat mahdollisimman turvallisia käyttää. Tällä hetkellä akkuihin vaaditaan kapasiteetti- ja valmistajatiedot, mutta kierrätykseen liittyvät merkinnät ovat jo nyt yleistyneet. Jatkossa niitä painotetaan vielä enemmän, Seppo Niemi kuvailee. 

Merkintävaatimuksiin tultaisiin nostamaan tietoja, joita iso osa akkuvalmistajista dokumentoi jo ennen asetuksen voimaantuloa, Niemi lisää.  

Lisää dataa akkuihin 

Asetusluonnoksessa ehdotetaan, että vuoden 2027 alusta akkujen merkinnöissä tulisi ilmoittaa akkujen pääasiallisia ominaisuuksia koskevien tietojen lisäksi myös akun käyttöikä, latauskapasiteetti, erilliskeräysvaatimus, vaaralliset aineet ja turvallisuusriskit. Akun tietoihin tulisi päästä käsiksi akkuun painetun tai kaiverretun QR-koodin avulla. 

Lisäksi asetus vaatii digitaalista akunhallintajärjestelmää ladattaviin teollisuusakkuihin ja sähköajoneuvojen akkuihin.  Jo vuoden 2026 alusta jokaisella akulla tulisi olla myös yksilöllinen, sähköinen akkupassi, jonka avulla voi tarkastella kunkin akkutyypin ja -mallin perustietoja.  

Asetus tuokin mukanaan lisätyötä valvoville viranomaisille ympäri Eurooppaa.  

Asetusluonnos ja eri vaatimuksien siirtymävaiheet vaihtelevat, joten vielä ei tiedetä, mitä uusi asetus tarkoittaa Tukesin työmäärälle.  

– Uudistus on loppupeleissä hyvä asia, mutta toki se tuottaa lisätyötä myös meille. Kunnianhimoisempiakin tavoitteita on väläytelty, joten tilanne voi vielä elää. Tässä asetusluonnoksessa on meille Tukesissa kuitenkin hyvä, pitkä siirtymäaika, Seppo Niemi sanoo. 

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Merkintävaatimukset 2025: Akut on merkittävä erilliskeräystunnuksella. 2025: Akut on merkittävät raskasmetalli-pitoisuutta ilmaisevalla tunnuksella Cd tai Pb. 2027: Akut on varustettava merkinnällä, joka sisältää yleiset tiedot VI olevan A osan mukaisesti. 2027: (Ladattavat) irtoakut ja autonakut on varustettava tehomerkinnällä. 2027: (Ei-ladattavat) irtoakut on varustettava merkinnällä niiden vähimmäiskestosta. 2027: Akut on merkittävä QR-koodilla. Muut tietovaatimukset: Sähköajoneuvoakkujen ja ladattavien teollisuusakkujen (teho yli 2 kWh) mukana on oltava hiilijalanjälki-ilmoitus. 2027: Sähköajoneuvoakuilla, ladattavilla teollisuusakuilla (teho yli 2 kWh) ja LMT akuilla tulee olla akkupassi. Akut on merkittävä yksilöllisellä tunnisteella.
Suuntaa antava voimaantuloaika. Asetuksen hyväksymisaikataulu ja delegoitujen säädösten aikataulut voivat vaikuttaa voimaantuloon.

Tuoteturvallisuus on hyvällä tasolla 

Tukesin vastuulla on varmistaa, että Suomen markkinoille saatetut tuotteet ovat turvallisia ja sopivat käyttötarkoitukseensa. Tukes tekee pistokokeita irrallisena myytäville akuille ja paristoille sekä sähkölaitteisiin sisältyville akuille, ja viallisia tuotteita löytyy todella harvoin. 

Tuoteturvallisuus onkin myös akkujen osalta varsin hyvällä tasolla, Seppo Niemi toteaa. 

– Kohdennamme testausta, jos markkinoille tulee esimerkiksi erityisen halpoja tuotteita tai tuotemerkkejä, joiden valmistajien kohdalla on aikaisemmin havaittu ongelmia. Mutta suurin osa markkinoilla olevista tuotteista tuntuu olevan ihan kunnossa, eikä mitään kovin dramaattista ole löytynyt, Niemi sanoo. 

Myös kuluttajat ilmoittavat aika ajoin Tukesille virheellisistä tuotteista, mutta kyse on yleensä silloinkin yksittäistapauksista. Seppo Niemi muistuttaa vielä, että sähkölaitteiden käyttöohjeiden noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää. 

– Kun akkuja käsitellään valmistajan ohjeiden mukaan, riskit pienenevät. Esimerkiksi sisätiloihin tarkoitettua laitetta ei tule viedä ulos vesisateeseen. Vaaratilanteita on kuitenkin onneksi melko vähän suhteutettuna akkujen suureen määrään, Seppo Niemi toteaa.