Siirry suoraan sisältöön

Akkukierrätys Pb jatkaa lyijyakkujen tuottajayhteisönä

Pirkanmaan Ely-keskus on hyväksynyt Akkukierrätys Pb Oy:n tuottajarekisteriin. Tuore jätelain muutos velvoitti tuottajayhteisöt hakemaan hyväksyntää uudelleen.

Tuottajavastuusta vastaava viranomainen Pirkanmaan Ely-keskus on hyväksynyt Akkukierrätys Pb Oy:n hakemuksen tuottajarekisteriin hyväksymisestä tammikuussa 2023. Vuoden 2021 jätelain muutoksen myötä kaikkien tuottajayhteisöjen oli tehtävä hakemus tuottajarekisteriin hyväksymisestä kesäkuun 2022 loppuun mennessä.

Akkukierrätys jätti tuottajayhteisöhakemuksen aikataulun mukaisesti aikomuksenaan jatkaa edelleen lyijypohjaisten ajoneuvo- ja teollisuusakkujen tuottajayhteisönä. Helmikuussa 2023 lainvoimaiseksi tulleessa päätöksessä todetaan, että Akkukierrätyksellä on edellytykset jatkaa tuottajayhteisönä ja se on hyväksytty tuottajarekisteriin.

Akkukierrätys on toiminut hyväksyttynä ajoneuvo- ja teollisuusakkutuottajayhteisönä vuodesta 2008 lähtien eli 15 vuoden ajan. Nyt hyväksytty rekisteröinti on voimassa toistaiseksi.

Akkukierrätyksen toiminta pysyy pääosin aiemman kaltaisena. Jätelain muutos on tuonut tuottajayhteisölle joitakin uusia velvoitteita esimerkiksi omavalvonnan, maksujen porrastuksen sekä jäsen-, omistus- ja tilastotietojen julkisuuden osalta.  

Tuottajayhteisönä voi toimia vain, mikäli yritys on hyväksytty valtakunnallisena viranomaisena toimivan Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin. Hyväksyttyjä tuottajayhteisöjä valvotaan viranomaisen toimesta vuosittaisissa valvontakokouksissa. 

Akkukierrätys vastaa jäseniensä puolesta mm. lyijypohjaisten akkujen keräyksen ja kierrätyksen järjestämisestä yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa, kuluttajatiedotuksesta sekä tilastoinnista ja raportoinnista. Akkukierrätys Pb Oy:n toiminta on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta.