Siirry suoraan sisältöön

Akkupassia koskeva opas on päivitetty

Päivitetty opas huomioi elokuussa 2023 voimaan tulleen EU:n akkuasetuksen lopullisen sisällön ja akkupassia koskevat vaatimukset. Opas auttaa akkupassin käyttöönotossa.

EU:n uudessa akkuasetuksessa tietyille akuille edellytetään digitaalista tuotepassia, johon kerätään yksilöityä tietoa akun valmistajasta, raaka-aineista, hiilijalanjäljestä sekä vastuullisesta hankinnasta ja kierrätetystä sisällöstä. 

Digitaalinen akkupassi on kuvattu EU:n akkuasetuksen 77 artiklassa. Akkupassi tulee olemaan pakollinen kevyiden kulkuneuvojen (LMT) akuille sekä teollisuusakuille, joiden kapasiteetti on yli 2 kWh. Lisäksi akkupassi tulee liittää EU:n alueella markkinoille saatettuihin tai täällä käyttöön otettuihin sähköajoneuvojen akkuihin. Akkupassista on vastuussa akkuja markkinoille asettavat talouden toimijat.

Akkupassi vaaditaan 18. helmikuuta 2027 alkaen. 

Akkupassi koskee seuraavia tuotteita: kevyiden liikkumisvälineiden akut, kapasiteetiltaan yli 2 kWh:n teollisuusakut, sähköajoneuvojen ajovoima-akut. Akkupassin aikataulu: akkupassi vaaditaan 18.2.2027 alkaen. Vastuutaho: Akun markkinoille asettava talouden toimija. Akkupassi on uuden akkuasetuksen 77 artiklassa.

Opas tukee akkupassin käyttöönotossa ja antaa vinkkejä kiertotalouteen

Digitaalinen akkujen tuotepassi on uusi vaatimus akkualalla. Akkupassin käyttöönoton tueksi on julkaistu opas, jonka laati laaja akkuasiantuntijoiden joukko. Opas julkaistiin alun perin huhtikuussa 2023, ja nyt opasta on päivitetty. Uusi versio oppaasta huomioi elokuussa 2023 voimaan tulleen EU:n akkuasetuksen lopullisen sisällön ja akkupassia koskevat vaatimukset. 

Opas akkupassin käyttöönottoon. (Battery Pass, englanniksi)

Opas antaa kattavan opastuksen raportointivaatimuksista vastuullisille taloudellisille toimijoille ja muille akkujen arvoketjun osapuolille. Oppaassa tarkastellaan akkuasetuksen lisäksi myös muita akkualan keskeisiä säädöksiä, kuten ekosuunnitteludirektiiviä. Lisäksi opas antaa ehdotuksia kestävyyttä ja kiertotaloutta lisäävistä toimintatavoista. 

Opas sisältää neljä erillistä dokumenttia: Yleisopas (Main Content Guidance), Akkupassin datalista (Data Attribute Longlist), Hiilijalanjäljen laskentaohjeet (Carbon Footprint Rules) sekä End-of-Life allokaatioanalyysi (EOL Allocation Analysis). 

Akkupassin – Battery pass sisältö. Yleiset tiedot: valmistus (valmistaja, valmistuspaikka ja -päivä), akkuluokka, paino, kapasiteetti. Koostumus: kemiallinen koostumus, vaaralliset aineet, kriittiset raaka-aineet, käytettävä sammutusaine. Vaatimuksen mukaisuus: EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, kaupallisen takuun voimassaolo. Kiertotalous ja energiatehokkuus: tiedot kierrätetystä sisällöstä, tiedot uusiutuvasta sisällöstä, energian kokonaishyötysuhde, tiedot akku- ja paristojätteen syntymisen ekäisemisestä ja jätehuollosta. Merkinnät: symbolit ja tunnukset, akkupassi. Ominaisuudet: vähimmäis-, nimellis- ja enimmäisjännite, alkuperäinen tehovalmius ja alkuperäiset tehorajat, akun odotettu käyttöikä käyttösykleinä, kapasiteettiraja tyhjentymiselle (vain sähköajoneuvojen ajovoima-akut), akun käyttämättömänä kestämä lämpötilaväli.

Akkupassi edistää vastuullista akkutuotantoa ja vihreää siirtymää

Akkujen vastuullinen tuotanto on avaintekijä vihreän siirtymän kestävässä toteutumisessa. Digitaalinen akkupassi auttaa meitä ottamaan ison askeleen lähemmäs tätä tavoitetta.

Tärkeät tiedot, kuten hiilijalanjälki tai tiedot raaka-aineen hankinnan edellytyksistä, akkujen korjattavuudesta ja kierrätettävyydestä tallennetaan akkupassiin. Tiedot ovat sen jälkeen eri toimijoiden saatavilla aina akkujen raaka-aineiden louhinnasta uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.

Digitaalisen akkupassin käyttöönoton myötä Euroopan komissio pyrkii tukemaan akkujen kestävää ja kiertotalouden mukaista arvoketjua.

Lue lisää Akkupassista: