Siirry suoraan sisältöön

Akkuteknologioiden murros kiinnostaa yrityksiä

Lähes 30 akkuteknologioista ja niiden turvallisesta kierrätyksestä kiinnostunutta yritystä teollisuuden, kaupan ja kierrätyksen aloilta jakavat huolen uusimpia teknologioita hyödyntävien akkujen turvallisesta käytöstä ja kierrätyksestä.

STEK rahoittaa Gaia Consulting Oy:n vetämää hanketta, joka järjesti akkuteknologiaa soveltaville yrityksille ensimmäisen verkostotilaisuuden lokakuussa.

Akut kehittyvät tällä hetkellä nopeasti, ja uutta teknologiaa hyödyntävien akkujen määrät ovat voimakkaassa kasvussa. Tilaisuuden tavoitteena oli käynnistää akkuteknologiaa soveltavien ja kuluttajaliiketoiminnassa olevien yritysten verkosto, joka jatkossa kokoaisi uusimman tiedon akkujen kehityssuunnista ja tarpeista. Erityisiksi painopisteiksi verkostotilaisuuden keskusteluissa määriteltiin eri akkuteknologioitten ominaisuudet ja sovelluskohteet, kierrätykseen ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset, lainsäädäntö ja standardit sekä Eurooppa-tason yhteistyö.

Akkuteknologiat-hanke tuleekin seuraamaan uusia akkuteknologioita ja niiden ominaisuuksia, sovelluskohteita, volyymikehitystä, lainsäädäntöä ja kierrätysnäkökohtia. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti uutta teknologiaa hyödyntävät teollisuusakut, joille ei tällä hetkellä ole olemassa kierrätysjärjestelmää. Verkoston tavoitteena on olla proaktiivinen myös viranomaisten suuntaan ja luoda kontaktipiste ja keskusteluyhteys kysymyksissä, jotka liittyvät kierrätykseen, tuottajavastuuseen ja turvallisuuteen.

Akkuteknologiat-hanke syntyi tarpeesta saada tietoa uusien akkujen ominaisuuksista, turvallisesta käytöstä ja kierrätysmahdollisuuksista. Hankkeen ensimmäinen verkostotilaisuus pidettiin 13.10.2016. Tilaisuudessa julkaistiin teknologianseurantaraportti, jota päivitetään jatkossa puolivuosittain. Hanketta toteuttaa Gaia Consulting Oy yhteistyössä kumppaneitten kanssa. Päärahoittajana on Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry ja kumppaneinaTeknologiateollisuus ry, SER-tuottajayhteisö ry, Recser Oy, Suomen Autokierrätys Oy, Akkukierrätys Pb Oy jaTeknisen Kaupan Liitto ry.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Kekkonen, STEK ry,  gsm 050 500 3214
Konsultti Antti Pitkämäki, Gaia Consulting, gsm 044 973 8086

Gaia Consulting Oy on kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto, joka auttaa asiakkaitaan parantamaan kilpailukykyään vastuullisella toiminnalla.