– Akusta erotettu lyijy sulatetaan ja kovetetaan takaisin harkkomuotoon. Harkot ovat kysyttyjä uusien akkujen valmistuksessa, mikä onkin lyijyn kierrätyksen päätoimintatapa. Kierrätyksessä saadaan talteen yli 96 prosenttia lyijystä, sanoo Nylander.– Muovikuoret granuloidaan eli niistä tehdään puhtaita rakeita, jotka myydään teollisuuden käyttöön. Siellä jalosteesta valmistetaan uusia muovikuoria, jolloin myös muovi palautuu suuressa määrin takaisin akkuihin.Tyypillisesti lyijyakkuja käytetään markkinoilla ajoneuvojen käynnistysakkuna sekä varavoimalähteenä kesämökillä. Myös teollisuudessa ja matkapuhelimien tukiasemissa merkittäviä käyttökohteita ovat varavoimana toimiminen.EU komissio pyrkii edistämään uuden teknologian käyttöönottoa. Koska lyijy on raskasmetalli, se halutaan korvata uudella tekniikalla, mutta poikkeuksellisen hyvien ominaisuuksiensa vuoksi sen syrjäyttäminen on vaikeaa. Litiumin tekniikka ei vielä ole niin pitkällä, että se voisi korvata lyijyakun kokonaan ja lisäksi hinta on moninkertainen lyijyakkuun verrattuna.