Siirry suoraan sisältöön
Webinaarin otsikkodia: Aamukahvit: Kaikki irti tuottajavastuusta 7.10.2022 klo 8.30–10 Akkukierrätys Pb Recser

Miten tuottajavastuu nähdään osana yritysvastuuta?

Recser Oy:n ja Akkukierrätys Pb Oy:n aamukahvitilaisuudessa 7.10.2022 tarkasteltiin tuottajavastuuta osana yritysvastuuta. Tilaisuudessa lanseerattiin myös uusi kierrätyslaskuri, jolla tuottajayhteisöjen jäsenet voivat selvittää mitä heidän markkinoille laskemilleen tuotteille tapahtuu tuottajavastuujärjestelmissä ja mitä ympäristöhyötjä akkujen kierrätyksellä saavutetaan. 

Alla tiivistelmät puheenvuoroista. Katso koko webinaaritallenne.

Stina Vikberg, Keskuskauppakamari: Yritysvastuu tänään – mitä, miksi ja miten?

Vastuullisuudella tarkoitetaan yritystoiminnan vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan (ESG). Vastuullisuuden ajureina toimivat globaalit haasteet, asiakkaiden ja rahoittajien vaatimukset, työntekijöiden odotukset sekä lainsäädäntö.

Keskuskauppakamarin katsauksessa kerrotaan, mitkä asiat tällä hetkellä yritysvastuusta julkisuudessa keskusteluttavat sekä annetaan avaimia yritysvastuuseen.

”On paljon tutkittu, että yritysvastuussa on valtava liiketoimintapotentiaali ihan mielettömään kasvuun.”

Anne Vanhala, Keskuskauppakamari: Yritysvastuu tänään – mitä, miksi ja miten? (pdf)

Liisa-Marie Stenbäck, Recser: Tuottajavastuu – pakollinen paha vai investointi kestävämpään liiketoiminnan kehittämiseen?

Tähän asti tuottajavastuu on nähty yrityksessä usein vain velvollisuutena, vaikka tuottajavastuu edistää kierrätystä, tehostaa keräystä, houkuttelee lajittelemaan ja vaikuttaa tuotesuunnitteluun sekä kirittää kierrätysraaka-ainemarkkinoita.

Esityksessä käsitellään selvitystä siitä, miten suomalaiset yritykset näkevät tuottajavastuun ja miten se näkyy yritysten vastuullisuusviestinnässä. 

Liisa-Marie Stenbäck, Recser Oy: Miten valjastaa tuottajavastuun positiiviset vaikutukset osaksi yritysvastuuta? (pdf)

Liisa-Marie Stenbäck, Recser Oy: Esityksen liite 1 – Miten tuottajavastuu näkyy tänään yritysten vastuullisuusviestinnässä (pdf)

Liisa-Marie Stenbäck, Recser Oy: Esityksen liite 2 – Selvitys tuottajavastuusta osana yritysvastuuta (pdf)

Sami Tornikoski, AskKauko: Näin kierrätyslaskuri toimii

EU:n uudet yritysvastuun raportointivelvoitteet koskevat jatkossa yhä useampia yrityksiä. Yrityksillä on kiire rakentaa järjestelmiä, joiden avulla vastuullisuutta mitataan.

Recser Oy:n ja Akkukierrätys Pb Oy:n AsKKaukon kanssa rakentama kierrätyslaskuri on yksi apuväline tuottajayhteisöiden jäsenyrityksille. Sen avulla tuottajayritykset saavat fiksun yhteenvetoraportin markkinoille laskemiensa paristojen ja akkujen keräyksestä, kierrätyksestä ja niiden ympäristöhyödyistä.

Tutustu kierrätyslaskuriin.

Sami Tornikoski, AskKauko: Näin kierrätyslaskuri toimii (pdf)

Johanna Alakerttula, Akkukierrätys Pb: Hiilijalanjäljen laskemisen hyödyt näkyväksi

Hiilijalanjälkilaskenta auttaa tunnistamaan oman toiminnan ja tuotteiden merkittävimmät päästölähteet. Sekä asiakkaat että sijoittajat ovat kiinnostuneita tuotteiden hiilijalanjäljestä. Myös lainsäädäntö ohjaa yrityksiä selvittämään oman toimintansa ympäristövaikutukset – uusimpana EU:n tuleva akkuasetus, joka edellyttää akkujen hiilijalanjälkitietoa.

Esityksessä kerrotaan, miten hiilijalanjälki lasketaan. Tulevaisuudessa myös nyt lanseerattua kierrätyslaskuria kehitetään mahdollisesti suuntaan, joka muodostaisi kokonaiskuvan eri akkujen ympäristövaikutuksista ja hiilijalanjäljestä.

”Hiilijalanjälki linkittyy kiertotalouteen vahvasti, sillä kiertotalous on yksi merkittävistä keinoista vähentää hiilipäästöjä.”

Johanna Alakerttula, Akkukierrätys Pb: Hiilijalanjäljen laskemisen hyödyt näkyväksi (pdf)