Siirry suoraan sisältöön

Tuottajavastuuiltapäivä 2021: Lakimuutokset puhuttivat

Tuottajavastuuiltapäivä 2021 järjestettiin marraskuussa Tampere-talossa. Ennätykselliset lähes 200 osallistujaa olivat kuulolla joko fyysisesti tai verkkototeutuksessa.

Akkukierrätys Pb Oy:n toimitusjohtaja Johanna Alakerttula kokosi yhteen lainsäädännön muutosprosessit ennen siirtymistä tuottajavastuun tulevaisuudennäkymiin. Lakimuutosten tavoitteena on saada vastuut hoidetuksi niin, että kustannukset jakautuvat tasapuolisesti, Alakerttula kuvasi.

– Vaikka lakimuutoksia on jo tullut, ilotulitusta riittää vielä. Siksi Pirkanmaan Ely-keskuksella on tärkeä rooli myös tiedottamisessa ja yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, Alakerttula totesi.

Tuottajavastuun tunnettavuuden eteen on tehtävä töitä, jotta yritykset tietävät, mistä oikeastaan on kyse.

– Kaiken keskiössä on se, että yritys tietää oman roolinsa sekä oikeudet ja vastuun isossa kuvassa, Alakerttula summasi.

Merkittävin muutos jätelain tuottajavastuuta koskeviin asetuksiin on se, että tuottajayhteisöön kuuluminen tulee vuoden 2021 loppuun mennessä pakollisiksi kaikille tuottajille. Tuottajavastuuta päivitetään myös siksi, että pienten tuottajien byrokratia kevenisi esimerkiksi kirjanpito- ja tiedonantovelvoitteiden osalta.

Oikein asetellut kannustimet luovat vastuullista kiertotaloutta

Heinäkuussa voimaan tullutta jätelakia ohjaa EU-direktiivi, jonka aikataulusta ollaan Suomessa myöhässä. Sup-asetuksen lisäksi jätteiden, pakkauksien ja pakkausjätteiden asetukset uusitaan kokonaan ja kaatopaikkoja, paristoja ja akkuja, renkaita, keräyspaperia ja ympäristönsuojelua koskeviin asetuksiin tehdään muutoksia.

SITRAn Riku Sinervo arvioi Tuottajavastuuiltapäivässä, etteivät yritykset lähde muuttamaan toimintaansa pelkkien hyötyjen tiedostamisen kannustamana, vaan oikein asetetut kannusteet auttavat kehittämään kestäviä liiketoimintamalleja.

– Kiertotalouden huomio keskittyy tulevaisuudessa kierrätysraaka-aineiden ja jätteen sijaan enemmän tuotannon ja kuluttamisen juurisyihin, Sinervo ennusti. 

Uuden jätelain myötä myös uusi tuottajavastuujärjestelmän yhteistyöryhmä aloittaa toimintansa. Sen tarkoituksena on jakaa tietoa uuden jätelain määräyksistä. Ryhmään toivotaan edustusta laajasti koko toimialalta. Pirkanmaan ELY-keskuksen Teemu Virtanen esitti Tuottajavastuuiltapäivässä avoimen kutsun kaikille osallistujille liittyä yhteistyöryhmään.