Siirry suoraan sisältöön

Tuottajayhteisöön kuuluminen on myös markkinointiteko

Kuva: Tapani Jylhän kotialbumi / PT-kuva Photography.

Tuottajavastuu on osa yritysvastuuta ja antaa positiivista signaalia myös asiakkaille. Tuottajayhteisön tarkoitus ei ole lisätä byrokratiaa vaan helpottaa yrittäjän arkea. 

Tapani Jylhän yritys Akkumestari on kuulunut tuottajayhteisöön perustamisestaan lähtien. Ulkoistamalla tuottajavastuun Akkukierrätys Pb:lle akkuja tai niitä sisältäviä laitteita maahantuova yritys saa helposti hoidettua lakisääteiset velvoitteensa lyijyakkujen keräyksen ja kierrätyksen suhteen.

– Lähdin heti mukaan, kun tuottajayhteisöä perustettiin. On kiinnostavaa päästä seuraamaan läheltä tällaisen järjestelmän rakentumista ja toimintaa. Tuottajayhteisö on kaikkein helpoin tapa huolehtia tuottajavastuusta: itse tarvitsee vain ilmoittaa akkujen määrät neljännesvuosittain, Jylhä kuvaa.

Ylöjärvellä sijaitsevan Akkumestari-liikkeen kautta on kulkenut tuhansia akkuja vuosien varrella, mutta tuottajavastuu koskee myös pieniä yrityksiä, joissa maahantuodaan vain muutamia akkuja vuodessa. Yli 40-vuotisen uran akkujen parissa tehnyt Jylhä on myös Akkukierrätys Pb:n hallituksen jäsen, ja hänellä on vahva käsitys siitä, mitä tulevaisuuden säätelyltä vaaditaan.

– Tuottajavastuun porsaanreiät on tukittava, jotta kaikki saadaan hoitamaan oma osuutensa. Kyllä se harmittaa, jos yrittäjä hoitaa velvoitteensa ja päätyy maksamaan naapurinkin tuottajamaksut. 

Kova luotto tuottajavastuuseen

Tällä hetkellä tuottajavastuun voi hoitaa kuulumalla tuottajayhteisöön, ja osa yrityksistä hoitaa sen itse Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajatiedostoon rekisteröitymällä. Tuottajavastuu koskee kaikkia yrityksiä, mutta harvalla yrittäjällä on realistista mahdollisuutta huolehtia siitä itsekseen, Jylhä pohtii.

– Osa yrittäjistä ei edes tiedä, että pienetkin akkumäärät kuuluvat tuottajavastuun piiriin, ja osa taas tietää, mutta ei silti toimi lakien mukaan, Jylhä kertoo.

Tavalliselle kuluttaja-asiakkaalle tuottajavastuu ja kierrätysprosessit voivat olla täyttä hepreaa. Tapani Jylhä kokeekin, että moni luottaa yrityksen hoitavan velvollisuutensa eikä lähde kyseenalaistamaan esimerkiksi sitä, minne kerätyt akut todellisuudessa päätyvät. 

– Se on enemmän niin, että tässä on vanha akku, otan uuden, kiitos. Mutta kyllä etenkin isommat asiakkaat osaavat odottaa ja vaatia, että yritys on hoitanut tuottajavastuunsa lakisääteisesti. 

Jätelainsäädännön muuttuessa ja kierrätysvaatimuksien kiristyessä etenkin useita materiaaleja maahantuovan yrittäjän voi olla vaikea pysyä mukana kaikissa tuottajavastuun vaatimuksissa. Tässäkin kohtaa Jylhä kannustaa liittymään tuottajayhteisön jäseneksi.

– Maahantuojana ja myyjänä helpoin tapa huolehtia akkujen kierrätykseen liittyvistä viranomaisvastuista on se, että on Akkukierrätyksen jäsen. Se ei rasita millään tavalla vaan nimenomaan helpottaa arkea, Tapani Jylhä toteaa.

Lue lisää tuottajavastuusta: https://akkukierratyspb.fi/lainsaadanto/