Siirry suoraan sisältöön

Uusien akkutyyppien määrän kasvu on haaste kierrätykselle

Uusien akkutyyppien määrän kasvu eri tuotteissa on kova haaste akkujen turvalliselle käytölle ja kierrätykselle – kehittämistyöllä alkaa olla jo kiire

Akkukierrätys Pb Oy rahoitti yhdessä kumppaniensa (STEK ry, Teknologiateollisuus ry, SER-tuottajayhteisö ry, Recser Oy, Suomen Autokierrätys Oy, ja Teknisen Kaupan Liitto ry) kanssa Gaia Consulting Oy:n vetämää Akkuteknologiat-hanketta. Hanke päättyi maaliskuussa 2017. Hanke vauhdittaa uusien akkuteknologioitten sovelluskehitystä sekä turvallista käyttöä ja kierrätystä.

Hankkeen motiivina oli akkuteknologioitten nopea kehitys sekä uudenlaisten akkujen ja niitä hyödyntävien sovellusten määrän nopea kasvu. Uudentyyppisille akuille ei ole vielä – sähköautojen ajovoima-akkuja lukuun ottamatta – kierrätysjärjestelmää, jolla varmistettaisiin akkujen turvallinen käytöstä poistaminen. Esimerkki uudentyyppisistä akuista on isot, teollisuusakuiksi luokiteltavat litiumioniakut, joita käytetään sähköautojen ja teollisuuden sovellusten lisäksi esim. sähköpolkupyörissä ja tasapainoskoottereissa.

Hankkeessa analysoitiin uusia akkuteknologioita ja niiden ominaisuuksia, sovelluskohteita, käyttömäärän kehittymistä, lainsäädäntöä ja kierrätysnäkökohtia. Käyttömäärän kasvu kiihtyi loppuvuonna 2016 odotettua nopeammin, joten tarve uudentyyppisten teollisuusakkujen kierrätysjärjestelmälle oli huomattavasti alun perin arvioitua akuutimpaa. Hankkeessa oli tarkoitus käynnistää sekä tuote- että kierrätysjärjestelmäkehitystä tukeva akkuteknologiaverkosto. Alustavasta suuresta kiinnostuksesta huolimatta yritykset nostivat kierrätysjärjestelmän ylösajon akkuteknologiaverkostoa korkeammalle prioriteetille. Tämän kierrätysjärjestelmän pilotoinnin suunnittelu onkin nyt jo käynnissä, ja kehitystyötä tekevät tässä hankkeessa mukana olleet kumppanuusverkoston ydintoimijat.

Pilottikeräysprojekti keskittyy käytännön toimenpiteisiin ja on luonteva jatke Akkuteknologiat -hankkeelle.

Projektissa kerätään käytännön tietoa turvallisen ja käytännöllisen keräysjärjestelmän aikaansaamiseksi litiumteknologiaa omaaville teollisuusakuille, sekä keräysjärjestelmän kustannuksien määrittämiseksi.

 

Lisätiedustelut

Akkuteknologiat -hankkeesta saa lisätietoja Gaia Consulting Oy:n Antti Pitkämäeltä (antti.pitkamaki(a)gaia.fi, 044 973 8086).

Teollisuusakkujen pilottikeräysprojektista saa lisätietoja Akkukierrätys Pb Oy:n Lauri Nylanderilta (lauri.nylander(a)akkukierratyspb.fi, 040 733 3643