Tuottajavastuuiltapäivä 2018

Tänä vuonna Tuottajavastuuiltapäivä järjestetään torstaina 1.11.2018 klo 13 alkaen Tampere-talossa. Teemana on muuttuva tuottajavastuu ja ohjelmassa mm. MEP Sirpa Pietikäisen, TUKES:n, Ympäristöministeriön ja monipuolisesti eri tuottajayhteisöjen puheenvuoroja. Lue...

Lyijyakkujen lyijy uusiokäytetään lähes kokonaan

Lyijyakkuja kierrätetään Suomessa yli 20 000 tonnia vuodessa. Ensisijainen syy lyijyakkujen kierrättämiselle on estää niiden asiaton pääsy luontoon tai kaatopaikoille. Loppukäsittelylaitoksista lyijy palautuu suurelta osin takaisin akkuvalmistukseen. Lyijyakkuja...

Lyijyakkujen keräysmäärät edelleen kasvussa

Vuoden 2016 loppuun mennessä oli Akkukierrätys Pb Oy:n kierrätysjärjestelmän kautta kerätty kierrätettäväksi ennätykselliset 16 765 tonnia käytöstä poistettuja lyijyakkuja. Suomessa kerätystä lyijyakkujen kokonaismäärästä tämä edustaa 76,5 prosenttia. Lyijyakkujen...

Uusien akkutyyppien määrän kasvu on haaste kierrätykselle

Uusien akkutyyppien määrän kasvu eri tuotteissa on kova haaste akkujen turvalliselle käytölle ja kierrätykselle – kehittämistyöllä alkaa olla jo kiire Akkukierrätys Pb Oy rahoitti yhdessä kumppaniensa (STEK ry, Teknologiateollisuus ry, SER-tuottajayhteisö ry, Recser...

Kysely kuluttajien kierrätystottumuksista

Pirkanmaan ELY-keskus selvittää kuluttajien kierrätystottumuksia sekä heidän näkemyksiään kierrätyksestä sähköisellä kyselylomakkeella. Valtakunnallisella tutkimuksella halutaan mm. selvittää, kuinka moni lajittelee jätteensä sekä mistä kuluttajat saavat tietoa...

Akkuteknologioiden murros kiinnostaa yrityksiä

Lähes 30 akkuteknologioista ja niiden turvallisesta kierrätyksestä kiinnostunutta yritystä teollisuuden, kaupan ja kierrätyksen aloilta jakavat huolen uusimpia teknologioita hyödyntävien akkujen turvallisesta käytöstä ja kierrätyksestä. STEK rahoittaa Gaia Consulting...