Siirry suoraan sisältöön
Kuva Global Battery Alliancen Greenhouse Gas Rulebook -ohjeesta.

Akkujen hiilijalanjäljen laskemiseen on julkaistu ohje

Global Battery Alliance (GBA) julkaisi äskettäin Greenhouse Gas Rulebook -ohjeen sähköautojen litiumioniakkujen hiilijalanjäljen laskemiseksi ja seuraamiseksi.

Uusi akkuasetus tulee edellyttämään kevyiden sähköisten liikkumisvälineiden akuilta, yli 2 kWh teollisuusakuilta sekä sähköautojen akuilta hiilijalanjälkitietoa. Akkujen hiilijalanjäljen laskemiseen ei ole ollut tähän asti omaa standardia tai ohjetta. Nyt julkaistun ohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa hiilijalanjälkidatan keräämistä ja saada vertailukelpoista dataa. Ohje koskee tässä vaiheessa vain sähköauton ajovoima-akkuja

Akut ovat vihreän siirtymän keskiössä, ja niiden rooli uusiutuvassa energiassa ja liikenteen sähköistymisessä on merkittävä. Akkujen arvoketju on kuitenkin edelleen suhteellisen läpinäkymätön, ja tietoja elinkaaren aikaisista CO2-päästöistä ja muista ympäristövaikutuksista ei ole riittävästi saatavilla.

GHG Rulebook -ohje toimii pohjana akkupassiin kerättäville tiedoille

GHG Rulebook tarjoaa menetelmän, jolla akkujen koko arvoketjun tietoja voidaan kerätä ja tuottaa yhteismitallisella tavalla. Tämä tuo läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta akkujen hiilijalanjäljelle koko niiden elinkaaren ajan. Painopisteenä GHG Rulebookissa on akun valmistuksen hiilijalanjälki. Se ei vielä sisällä akkujen käytön aikaisen tai jätehuollon aikaisia hiilijalanjäljen laskentaohjeita, mutta ne on mahdollista sisällyttää ohjeen seuraaviin versioihin.

GHG Rulebook voi toimia myös pohjana akkupassiin sisällytettävien hiilijalanjälkitietojen keräämiselle. Akkupassia tullaan edellyttämään uuden akkuasetuksen myötä sähköautonakuilta sekä tietyiltä teollisuusakuilta. Akkupassi on akkujen digitaalinen tuotepassi, joka toimii fyysisen akun digitaalisena kaksoiskappaleena ja tietovarastona akkuihin liittyvistä ominaisuuksista ja tiedoista, kuten hiilijalanjäljestä. (Lue miten Valmet Automotive valmistautuu digitaaliseen akkupassiin.)

GHG Rulebook on kehitetty 41 Global Battery Alliancen jäsenen panoksella, jotka yhdessä kattavat koko sähköakkujen akkujen arvoketjun ja joihin kuuluu mm. Tesla, Renault, Eurasian Resources Group, BASF, Saft, Umicore, Natural Resources Canada ja Transport & Environment. Ohjeen laatimisessa on hyödynnetty laajasti hiilijalanjäljen laskentaan ja elinkaariarviointeihin liittyviä olemassa olevia standardeja ja ohjeita kuten ISO 14040, ISO 14067, Greenhouse Gas Protokollaa ja ISO 14025.

Lue lisää Global Battery Alliancen sivulta: Greenhouse Gas Rulebook (pdf).

Artikkelin kuva Global Battery Alliancen Greenhouse Gas Rulebook -ohjeesta.