Siirry suoraan sisältöön

Lakimuutoksien vuosi: Akkuasetus etenee, mutta hitaasti

Jätelain laaja uudistus tuli voimaan 19.7.2021. Uudistuksella pyritään tehostamaan entisestään jätteiden erilliskeräystä ja kierrätystä. Jätelakia täydentävät jätealan asetusten muutokset, joita on valmisteltu vaiheittain vuoden 2021 aikana. Uusi pakkausjäteasetus, paristo- ja akkuasetuksen muutos sekä kolmen muun tuottajavastuuta koskevan asetuksen ja kaatopaikka-asetuksen muutokset hyväksyttiin marraskuussa, ja ne tulivat voimaan 1.12.2021.

Akkuja koskien muutoksia tuli muun muassa siihen, että tuottajayhteisöiltä edellytetään jatkossa omavalvontasuunnitelma ja tuottajayhteisöjen ja tuottajien tulee uudelleenrekisteröityä tuottajarekisteriin 30.6.2022 mennessä. 

EU:n akkuasetuksen osalta ollaan kuitenkin vielä odottavalla kannalla. Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Jouni Nissinen esitteli akkuasetuksen etenemistä Tuottajavastuuiltapäivässä Tampereella marraskuussa 2021 ja kommentoi, että suuriakin muutoksia voi vielä olla luvassa. Syksyn mittaan jäsenvaltiot ovat antaneet kommentteja asetusehdotukseen, ja sen lopullisesta muodosta äänestettäneen alkuvuodesta 2022.

Tuottajavastuun kannalta keskeisimpiä tavoitteita ovat asetukseen kirjattavat kierrätys- ja materiaalin talteenottomäärät. Alkuperäisen ehdotuksen mukaan tuottajien olisi varmistettava kaikkien käytettyjen irtoakkujen keräys sekä saavutettava vähimmäiskeräystavoitteet seuraavasti: 45% vuonna 2023, 65 % vuonna 2025 ja 70 % vuonna 2030. Lyijyakuissa käytettävän lyijyn osalta materiaalista tulisi saada talteen 90-95 %.