Hoppa till innehåll

Säkerhet

Bly-syra-ackumulatorer innehåller elektrolyter (svaga halter av svavelsyra) samt bly och blyföreningar. Normal användning av en bly-syra-ackumulator, som anges i den medföljande bruksanvisningen, orsakar inte någon fara för användarna. 

Kasserade blyackumulatorer klassificeras som farligt avfall. Vid transport av ackumulatorn måste du se till att ingen eventuell batterisyra rinner ut i miljön. Med anledning av detta finns det skäl att transportera ackumulatorn till återvinningspunkten till exempel i ett plastkärl.

Vid insamlingspunkterna för ackumulatorer sker insamlingen i huvudsak i syrabeständiga plastlådor och lådorna förvaras skyddade för väder och vind, eller så ska de vara lockförsedda. Ackumulatorskrotet som skickas för återvinning ska inför transporten vara förpackat så att det inte finns någon risk för att ackumulatorerna antänds. En ackumulator som insamlas, transporteras och återvinns på erforderligt sätt, orsakar inte någon skada för miljön eller människan.