Hoppa till innehåll

Producentsammanslutningens uppgifter

Akkukierrätys Pb Oy:s uppgifter:

  1. Producentsammanslutningen underhåller det nationella nätverket för insamling av ackumulatorer i tjänsten www.kierratys.info. Enligt Statrådets förordningen om batterier och ackumulatorer I hela landet måste finns minst 400 fasta mottagningsplatser och i varje kommun minst en sådan mottagningsplats.
  2. Insamling och återvinningen av ackumulatorer i Finland och utomlands ordnas via avtalskompanjoner
  3. Uppgifter gällande ackumulatorer insamlas från medlemmarna och avtalskompanjoner som ansvarar för genomförandet av avfallshanteringen. Statistiken som sammanställs utifrån dessa skickas till den övervakande myndigheten, det vill säga NTM-centralen i Birkaland. På basis av dessa uppgifter sammanställer NTM-centralen nationell statistik gällande ackumulatorer och batterier till Kommissionen
  4. Producentsammanslutningen ansvarar även för kommunikationen riktad till slutanvändarna. Uppgifterna om insamlingspunkterna för ackumulatorer underhålls och uppdateras på webbplatsen www.kierratys.info och information om andra aktuella frågor skickas till medlemmarna i form av ett medlemsbrev.
  5. Producentsammanslutningen följer aktivt med i ändringarna i avfallslagstiftningen och har ett tätt samarbete med andra producentsammanslutningar via TYNK (tuottajayhteiso.fi, in Finnish only).
  6. Alla företag som importerar blybaserade fordons- och industriackumulatorer kan bli medlemmar i producentsammanslutningen. Producentansvaret överförs till Akkukierrätys Pb Oy genom medlemsavtalet
  7. Producentsammanslutningen upprätthåller en aktuell lista över medlemmar på webbplatsen