Siirry suoraan sisältöön

Parlamentti hyväksyi uuden akkuasetuksen – mitä seuraavaksi?

Euroopan parlamentti hyväksyi jo pari vuotta työstetyn EU:n akkuasetuksen murskaäänin 14.6.2023.

Täysistunnon lopullisen äänestyksen jälkeen Euroopan unionin neuvoston on vielä hyväksyttävä akkuasetuksen esitysteksti (pdf) virallisesti. Tämän odotetaan tapahtuvan heinäkuun 10. päivänä pidettävässä neuvoston kokouksessa (esityslista, pdf).

Saavutetun neuvottelutuloksen hyväksymistä kannatti parlamentissa 587 edustajaa. Vain 9 edustajaa äänesti vastaan ja 20 pidättäytyi äänestämästä. Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Sitä on sovellettava sellaisenaan kaikissa jäsenmaissa 6 kuukauden kuluttua sen voimaan tulosta, ellei siirtymäsäännöksistä muuta johdu. 

–  Uusia ja nopeasti toimeenpantavia vaatimuksia tulee kaikille toimijoille paristojen ja akkujen elinkaaren varrella, joten viimeistään nyt on hyvä kääriä hihat ja selvittää mitkä niistä koskevat omaa yritystä. Ennen kaikkea asetus on täynnä mahdollisuuksia vastuullisille toimijoille, toteaa Recser Oy:n toimitusjohtaja Liisa-Marie Stenbäck.

Lista asetuksessa säädetyistä toimenpiteistä

Asetuksessa säädetyt keskeiset toimenpiteet:

 • Asetuksen piiriin kuuluvat kaikki paristot ja akut, jotka jaetaan jatkossa viiteen luokkaan:
  • Kannettavat paristot ja akut
  • Kevyiden sähköisten liikkumisvälineiden akut (batteries for light means of transport, LMT, esimerkiksi sähköpyörien ja sähköskoottereiden akut)
  • Sähköautojen akut (electric vehicle (EV) batteries)
  • Teollisuusakut
  • Ajoneuvoakut (starting, lightning and ignition (SLI) batteries);
 • Uudet CE-merkintä- ja QR-koodivaatimukset sekä turvallisuutta, kestävyyttä ja suorituskykyä koskevat vaatimukset kaikille EU:n markkinoille tuotaville paristoille ja akuille;
 • Selkeämmät säännöt akkujen uudelleenkäyttöä, uudelleenvalmistusta ja käyttötarkoituksen muuttamistakoskien;
 • Pakollinen hiilijalanjälki-ilmoitus ja -merkintä sähköajoneuvojen (EV) akuille, kevyiden sähköisten liikkumisvälineiden (LMT) akuille sekä ladattaville teollisuusakuille, joiden kapasiteetti on yli 2 kWh;
 • Paristo- ja akkukäyttöisten laitteiden suunnittelu siten, että paristot ja akut ovat helposti irrotettavissa ja vaihdettavissa (kannettavat ja LMT-akut); 
 • Digitaalinen akkupassi LMT-akuille, teollisuusakuille, joiden kapasiteetti on yli 2 kWh, ja EV-akuille;
 • Due diligence -politiikka sosiaalisten ja ympäristöriskien käsittelemiseksi;
 • Tiukemmat akkujen keräystavoitteet: kannettavien paristojen ja akkujen osalta keräystavoite on 45 % vuoteen 2023 mennessä, 63 % vuoteen 2027 mennessä ja 73 % vuoteen 2030 mennessä. Kevyiden sähköisten liikkumisvälineiden akuille (LMT) asetetaan ensimmäistä kertaa omat keräystavoitteet: 51 % vuoteen 2028 mennessä ja 61 % vuoteen 2031 mennessä;
 • Akkujen sisältämille materiaaleille omat kierrätystavoitteet: litium 50 % vuoteen 2027 mennessä ja 80 % vuoteen 2031 mennessä; koboltti, kupari, lyijy ja nikkeli 90 % vuoteen 2027 mennessä ja 95 % vuoteen 2031 mennessä;
 • Sekoitevelvoite eli vaatimus käyttää kierrätysperäistä raaka-ainetta uusissa akuissa astuu voimaan kahdeksan vuotta asetuksen voimaantulon jälkeen. Uusissa akuissa on tämän jälkeen oltava kierrätysperäistä raaka-ainetta: 16 % koboltista, 85 % lyijystä, 6 % litiumista ja 6 % nikkelistä. osalta. 13 vuotta asetuksen voimaantulon jälkeen sekoitevelvoitteet kasvavat seuraaviksi: 26 % koboltista, 85 % lyijystä, 12 % litiumista ja 15 % nikkelistä.

Taustalla EU:n Green Deal

Uusi akkuasetus kattaa ensimmäistä kertaa pariston ja akun koko elinkaaren raaka-aineiden louhinnasta käyttöiän loppuun saakka ja huomioi myös akkujen teknologisen kehityksen sekä alan tulevaisuuden haasteet. Liikenteen sähköistyessä ja uusiutuvan energian lisääntyessä tarvitaan akkuratkaisuja ja uusilla määräyksillä pyritään varmistamaan, että tähän kysyntään vastataan ympäristöystävällisemmillä, ja vastuullisesti kierrätysmateriaaleista valmistetuilla akuilla. Näin ollen asetuksen avulla voidaan parantaa Euroopan energiavarmuutta, edistää EU:n Green Dealin mukaisesti vihreää siirtymää ja kehittää akkujen kiertotaloutta.

– Me tuottajayhteisöissä haluamme olla aktiivisesti tukemassa jäseniämme ja muita sidosryhmiämme uusien vaatimusten käytäntöön viemisessä. Viimeistään nyt kannattaa tilata uutiskirjeemme, sillä tiedotamme niissä tulevista tapahtumista ja asetuksen sisällön tulkinnassa auttavista materiaaleista, kehottaa Akkukierrätys Pb Oy:n toimitusjohtaja Johanna Alakerttula.  

Parlamentin hyväksymä asetusteksti suomenkielisenä (pdf)

Parlamentin hyväksymä asetusteksti englanninkielisenä (pdf). 

Lue myös aikaisemmat kirjoituksemme aiheesta

Akkuasetuksesta muualla verkossa

Liisa-Marie Stenbäck on Paristokierrätystä organisoivan tuottajayhteisö Recser Oy:n toimitusjohtaja.
Johanna Alakerttula
Johanna Alakerttula toimii lyijyakkujen tuottajavastuusta vastaavan tuottajayhteisö Akkukierrätys Pb Oy:n toimitusjohtajana.

Tämä artikkeli on osa paristo- ja akkutuottajayhteisöinä toimivien Recser Oy:n ja Akkukierrätys Pb Oy:n yhteistä EU:n akkuasetusaiheista viestintää.

Pysy kärryillä akkuasetuksen etenemisestä ja sisällöstä

Tuottajayhteisöinä meille on tärkeää jakaa tietoa siitä, miten EU:n uuden akkuasetuksen sisältö tulee vaikuttamaan erityisesti paristojen ja akkujen tuottajavastuuseen.