Produkter som Akkukierrätys ansvarar för

Akkukierrätys Pb Oy ansvarar för alla blybaserade fordons- och industriackumulatorer. Vid rapportering av importmängderna ombes företaget att uppge importmängderna för fordons- och industriackumulatorer separat.

Blyackumulatorer i fordon

 • Personbilar (även blyackumulatorer i hybridbilar och elbilar)
 • Servicefordon
 • Lastbilar, bussar
 • Jordbruks- och skogsbruksmaskiner
 • Markanläggningsmaskiner
 • Fordonslyftkranar
 • Mopeder, motorcyklar
 • Husbilar

  Blybaserade industriackumulatorer

  • Telekommunikation
  • Truckar
  • UPS
  • Båtar
  • Materialhantering
  • Larm-, brand- och säkerhetssystem
  • Reservvägljus
  • Städmaskiner
  • Elnät
  • Järnvägar
  • Industrisystem