Hoppa till innehåll

Återvinning av ackumulatorer

Av de återvunna ackumulatorerna återvinns en del i Finland av Suomen Akkukeräys Oy och en del exporteras till utländska återvinningsanläggningar, till bland annat Boliden i Sverige och Ecometall i Estland. Exporten av kasserade blyackumulatorer kräver alltid tillstånd för internationell transport av avfall. Finlands miljöcentral ansvarar för beviljandet av dessa tillstånd. Alla Akkukierrätys Pb Oy:s avtalskompanjoner innehar erforderliga miljötillstånd och tillstånd för internationell transport av avfall för insamling och återvinning av kasserade ackumulatorer och för export av kasserade blyackumulatorer.

På återvinningsanläggningarna avlägsnas blyackumulatorernas plast, bly och ackumulatorsyra och beroende på återvinningsprocessen, kan närmare 80 procent av dessa återvinnas. Av blyet kan 96,8 procent återvinnas och det utnyttjas huvudsakligen i tillverkningen av nya blyackumulatorer.

Akkukierrätys Pb Oy handlar inte med ackumulatorer som hamnar i dess återvinningssystem. Kasserade ackumulatorer kan levereras direkt till insamlingspunkterna i vårt insamlingssystem, om större partier avtals direkt med våra Samarbetspartner.

Läs mer