Hoppa till innehåll

Bli medlem

Det är enkelt för importörer av blybaserade fordons- och industribatterier att ansluta sig till Akkukierrätys Pb Oy:s producentsammanslutning genom att upprätta ett producentavtal gällande överföring av producentansvaret. Företaget behandlar alla producenter jämlikt och alla producenters avtal har precis samma innehåll. Hittills har redan 276 importörer av blyackumulatorer och anordningar eller fordon som innehåller blyackumulatorer överfört sitt producentansvar till Akkukierrätys Pb Oy.

Vid överföring av producentansvaret till Akkukierrätys Pb Oy ser företaget enkelt, kostnadseffektivt och högklassigt till sina i avfallslagen föreskrivna skyldigheter med tanke på producentansvar.

Information om producentansvar.

Välkommen med!