Akkukierrätys Pb Oy

Producentsammanslutningen Akkukierrätys Pb Oy, som grundades av importörer av ackumulatorer, sköter
producentansvaret för blyackumulatorer i ditt ställe. Akkukierrätys Pb Oy är den enda godkända producentsammanslutningen i Finland för fordons- och industriackumulatorer.

Medlem?

Som medlem i Akkukierrätys Pb Oy sköts producentansvaret i enlighet med avfallslagen.

Läs mera..

Akkukierrätys Pb Oy har tillsammans med samarbetspartner i importörernas ställe ordnat ett landsomfattande insamlingsnätverk för ackumulatorer samt återvinningen av ackumulatorer på det sätt som förutsätts av miljölagstiftningen. När ett företag blir medlem, kan det vara försäkrat om att skyldigheterna förknippade med producentansvaret sköts i dess ställe på ett korrekt och tillförlitligt sätt. Som medlem behöver företaget endast rapportera antalet ackumulatorer som det importerar, allt annat sköts av Akkukierrätys Pb Oy. Bli medlem.

Mottagningsnätverket för blyackumulatorer

Mottagningsnätverket för blyackumulatorer täcker hela landet. Du kan avgiftsfritt lämna in din förbrukade ackumulator till mottagningspunkten. 

Läs mera..

Återvinn kasserade blyackumulatorer tillförlitligt, enkelt och avgiftsfritt. Vi har listat alla aktörer som tar emot blyackumulatorer (bilbatterier) i tjänsten www.kierratys.info, där du hittar information om återvinning av också annat avfall.

Producentansvar

Med producentansvar avses att importörerna ansvarar för avfallshanteringen beträffande de produkter som de för ut på marknaden.  

Läs mera...

I avfallslagen fastställs det att producentansvaret gäller ackumulatorer, batterier, fordon, elapparater samt några andra produktgrupper. Det innebär att ansvaret för återvinningen av produkten åligger importören eller tillverkaren, det vill säga producenten, och inte innehavaren av avfallet eller kommunen.  Producentansvaret för ackumulatorer gäller alla ackumulatorer, oberoende av om de har importerats som sådana eller inuti nya eller begagnade maskiner och fordon. Läs mera.

ton insamlat ackumulatorer

återvinningsgraden för bly

återvinningsgraden för blyackumulatorer