Hoppa till innehåll

Insamlingspunkter för ackumulatorer

För att alla kasserade blyackumulatorer ska kunna återvinnas så enkelt och effektivt som möjligt, har insamlingspunkterna för blyackumulatorerna gjorts tillgängliga för alla konsumenter och andra användare. Med ett välfungerande insamlings- och återvinningssystem säkerställer man ett miljövänligt och ekonomiskt betydelsefullt utnyttjande av returråvaror. Hitta din närmaste insamlingspunkt på www.kierratys.info vid punkten Bilbatterier (bly).

Insamlingspunkterna för blyackumulatorer består bland annat av avfallsstationer, insamlingspunkter för farligt avfall, försäljare av ackumulatorer, skrothandlare, Akkukierrätys samarbetspartners egna insamlingspunkter och deras samarbetspartner. Vid insamlingspunkterna samlas blyackumulatorerna vanligen i syrabeständiga plastlådor.

I återvinningen av blyackumulatorer får ingenting annat än blyackumulatorer läggas. Om du är osäker ska du be personalen vid insamlingspunkten om råd. Tips för identifiering av ackumulatortyper: blyackumulatorer kännetecknas av märkningen Pb på ackumulatorn och litiumbatterier på märkningen Li.