Samarbetspartner

För blyackumulatorer finns ett landsomfattande nätverk av mottagningspunkter, där ackumulatorer kan lämnas in avgiftsfritt. Ackumulatorernas väg från mottagningspunkterna till återvinningen går via Akkukierrätys Pb Oy:s samarbetspartner. Om du säljer ackumulatorer eller vill avtala om upphämtning av kasserade ackumulatorer, ska du kontakta våra samarbetspartner, som ansvarar för avfallshanteringen av ackumulatorer:

Fortum Waste Solutions Oy

Suomen Akkukeräys

Kuusakoski

Kuusakoski

Suomen Materiaalikeskus

Romukeskus Oy

Stena Recycling

Kajaanin Romu Oy

Romu Keinänen Oy

KTC Kierrätyspalvelut Oy