Rapportering

Medlemmarna anmäler de ackumulatorer som de fört ut på marknaden till Akkukierrätys Pb Oy antingen kvartalsvis eller halvårsvis, beroende på ackumulatorerna som företaget har importerat. Akkukierrätys Pb Oy debiterar återvinningsavgifter på basis av de rapporterade uppgifterna i enlighet med de gällande återvinnigsavgifterna. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och datasäkert. Se Dataskyddsbeskrivningen.

Rapporteringsperioder

  • 1.–31.3.
  • 4.–30.6.
  • 7.–30.9.
  • 10.–31.12.

eller halvårsvis.

Rapporteringen till Akkukierrätys Pb Oy ska göras senast 15 dagar efter att rapporteringsperioden har löpt ut.