Rapportering

Medlemmarna anmäler de ackumulatorer som de fört ut på marknaden till Akkukierrätys Pb Oy kvartalsvis. Akkukierrätys Pb Oy debiterar återvinningsavgifter på basis av de rapporterade uppgifterna i enlighet med de gällande återvinnigsavgifterna. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och datasäkert. Se Dataskyddsbeskrivningen.

Rapporteringsperioder

  • 1.–31.3. (rapportering 30.4. förbi)
  • 4.–30.6. (rapportering 31.7. förbi)
  • 7.–30.9. (rapportering 31.10. förbi)
  • 10.–31.12. (rapportering 31.1. förbi)

Instruktioner för rapporteringsprogrammet

Länk till rapporteringsprogrammet