Hoppa till innehåll

Akkukierrätys Pb Oy

Akkukierrätys Pb Oy är ett företag som grundades 2008 och vars syfte är att ombesörja producentansvarsskyldigheterna för företag som importerar blybaserade fordons- och industriackumulatorer. Akkukierrätys Pb Oy är den enda producentsammanslutningen för blyackumulatorer i Finland och alla skyldigheter gällande producentansvar för blybaserade fordons- och industriackumulatorer kan överföras till det.

Producentsammanslutningen ansvarar i samarbete med avtalskompanjoner i medlemmarnas ställe bland annat för ordnande av insamling och återvinning av ackumulatorer, konsumentinformering samt statistikföring och rapportering till NTM-centralen i Birkaland, som är nationell producentansvarsmyndighet.

Akkukierrätys Pb Oy:s verksamhet är allmännyttig och ideell.

Sammansättningen av styrelsen för Akkukierrätys ser ut som följer:

Tapani Jylhä (ordf.)
Marko Salminen 
Ilmo Hakkarainen 
Jyrki Laamanen
Juha Kenraali