Hoppa till innehåll

Anvisning till insamlingspunkterna för ackumulatorer

  • Kontrollera att ackumulatorlådan är hel och att märkningarna är i skick
  • Placera och förvara ackumulatorlådan skyddad från vädrets inverkan, under ett tak eller ha lock på lådan
  • Lägg endast blybaserade fordons- och industriackumulatorer i ackumulatorlådan. Blyackumulatorer kännetecknas av märkningen Pb och den tunga vikten
  • Stapla ackumulatorerna jämnt och i lodrät ställning i lådan
  • Överfyll inte lådan
  • Se till att inga andra ackumulatorer eller batterier än blyackumulatorer läggs i lådan. Nickelkadmiumbatterier är märkta med NiCd och litiumbatterier med Li. 
  • Se till att inte heller is, vatten eller skräp kommer in i lådan.