Hoppa till innehåll

Avgifter

I samband med registreringen debiteras varje ny medlem en engångsavgift för registreringen. Därutöver debiteras medlemmarna en återvinningsavgift. Akkukierrätys Pb Oy:s styrelse beslutar om storleken på återvinningsavgiften varje halvår.   

Återvinningsavgift in 2023 är 1,0 euro/ton (+ moms). Lägsta återvinningsavgift är 100 euro (+ moms).

Lägsta återvinningsavgift in 2024:

Import av blybatterier är mindre än 1 ton på ett år = 130 € (+ moms)
Import av blybatterier är 1-10 ton batterier per år = 160 € (+ moms)
Import av blybatterier är över 10-100 ton batterier på ett år = 190 € (+ moms)
Import av blybatterier är över 100-1000 ton batterier på ett år = 220 € (+ moms)
Import av blybatterier är över 1000 ton batterier på ett år = 450 € (+ moms)

Faktureringen baseras på mängden batterier som importerats föregående år.
Det finns inga andra återvinningsavgifter.

Om du importerar andra batterier än blybatterier kan du anmäla dem till den samma rapporteringssystem som blybatterier, om du också är medlem i Recser (Paristokierrätys). Du kan få mer information om medlemskap genom att kontakta Akkukierrätys. Recsers prislistan (Paristokierrätys) visar återvinningsavgifterna för alla batterier.

Återvinningsavgiften debiteras per ton för alla blyackumulatorer som förts ut på marknaden. Med blyackumulatorer som förts ut på marknaden avses importerade nya blyackumulatorer, blyackumulatorer som importerats i nya fordon och anordningar samt blyackumulatorer som importerats i begagnade fordon och anordningar, det vill säga alla ackumulatorer som i något skede hamnar i återvinningen i Finland.