Hoppa till innehåll

Avgifter

I samband med registreringen debiteras varje ny medlem en engångsavgift för registreringen. Därutöver debiteras medlemmarna en återvinningsavgift. Akkukierrätys Pb Oy:s styrelse beslutar om storleken på återvinningsavgiften varje halvår.   

Återvinningsavgift in 2022 är 1,5 euro/ton (+ moms). Lägsta återvinningsavgift är 75 euro (+ moms).
Återvinningsavgift in 2023 är 1,0 euro/ton (+ moms). Lägsta återvinningsavgift är 100 euro (+ moms).

Om du importerar andra batterier än blybatterier kan du anmäla dem till den samma rapporteringssystem som blybatterier, om du också är medlem i Recser (Paristokierrätys). Du kan få mer information om medlemskap genom att kontakta Akkukierrätys. Recsers prislistan (Paristokierrätys) visar återvinningsavgifterna för alla batterier.

Återvinningsavgiften debiteras per ton för alla blyackumulatorer som förts ut på marknaden. Med blyackumulatorer som förts ut på marknaden avses importerade nya blyackumulatorer, blyackumulatorer som importerats i nya fordon och anordningar samt blyackumulatorer som importerats i begagnade fordon och anordningar, det vill säga alla ackumulatorer som i något skede hamnar i återvinningen i Finland.