Avgifter

I samband med registreringen debiteras varje ny medlem en engångsavgift för registreringen. Därutöver debiteras medlemmarna en årlig avgift och en återvinningsavgift. Akkukierrätys Pb Oy:s styrelse beslutar om storleken på återvinningsavgiften varje halvår.   

Återvinningsavgift in 2022 är 1,5 euro/ton (+ moms) (Q1-Q2) och lägsta återvinningsavgift är 75 euro (+ moms).

Återvinningsavgiften debiteras per ton för alla blyackumulatorer som förts ut på marknaden. Med blyackumulatorer som förts ut på marknaden avses importerade nya blyackumulatorer, blyackumulatorer som importerats i nya fordon och anordningar samt blyackumulatorer som importerats i begagnade fordon och anordningar, det vill säga alla ackumulatorer som i något skede hamnar i återvinningen i Finland.