Avgifter

I samband med registreringen debiteras varje ny medlem en engångsavgift för registreringen. Därutöver debiteras medlemmarna en årlig avgift och en återvinningsavgift. Akkukierrätys Pb Oy:s styrelse beslutar om storleken på återvinningsavgiften varje halvår och för närvarande är den 1,5 euro/ton (+ moms).  En årlig avgift är 150 euro (+ moms).   

Återvinningsavgiften debiteras per ton för alla blyackumulatorer som förts ut på marknaden. Med blyackumulatorer som förts ut på marknaden avses importerade nya blyackumulatorer, blyackumulatorer som importerats i nya fordon och anordningar samt blyackumulatorer som importerats i begagnade fordon och anordningar, det vill säga alla ackumulatorer som i något skede hamnar i återvinningen i Finland.