Siirry suoraan sisältöön

Webinaari antoi lisätietoa akkuasetuksen vaatimuksista

Akkukierrätyksen ja Recser Oy:n webinaari johdatteli EU:n akkuasetuksen uusiin kestävyys-, turvallisuus-, merkintä ja tietovaatimuksiin. 

EU:n akkuasetus tuli voimaan elokuussa 2023, ja sitä alettiin soveltaa kuluvan vuoden helmikuussa. Asetuksella vahvistetaan EU:n sisämarkkinoiden toimintaa, edistetään kiertotaloutta ja vähennetään akku- ja paristoteollisuuden ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia. 

Akkuasetus on tuonut uusia vaatimuksia paristojen ja akkujen koko elinkaarelle. Akkukierrätys Pb:n ja Recser Oy:n webinaarisarjan ensimmäinen osa sukelsi asetuksen ensimmäisiin lukuihin. Millaisia uusia kestävyys-, turvallisuus-, merkintä ja tietovaatimuksia asetus tuo akuille ja paristoille?

Siirtymäaikana on voimassa päällekkäistä sääntelyä

Akkuasetus vaatii toimia akkujen ja paristojen valmistajilta, maahantuojilta ja jakelijoilta. Jatkossa akkuja ja paristoja saa saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön ainoastaan, jos ne täyttävät akkuasetuksen vaatimukset.

Ympäristöministeriön hallitussihteeri Johanna Routio kuitenkin muistutti, että akkuasetuksen täytäntöönpanoon liittyy monia siirtymäaikoja.

“Juridisesti olemme haastavassa siirtymävaiheessa. Siirtymävaiheessa sovelletaan sekä akkuasetusta, kansallista lainsäädäntöä että vanhaa paristodirektiiviä osin yhtä aikaa”, Routio totesi. 

Siirtymäaikojen jälkeen paristodirektiivi kumoutuu ja  voimaan jää vain uusi akkuasetus. Kansalliseen lainsäädäntöön tulee täydentävää sääntelyä, mutta kaikki akkuasetuksen kanssa ristiriidassa oleva lainsäädäntö kumotaan. 

Tukes valvoo, mutta myös tukee akkuasetuksen toteutuksessa

Koska akkuasetusta on alettu soveltaa vasta helmikuussa, moniin käytännön kysymyksiin etsitään vielä vastauksia. Komissiolta on tulossa lisää ohjeistusta asetuksen soveltamisen yksityiskohtiin.

Tukesin kemikaalituotteiden johtava asiantuntija Tiia Salamäki ja sähkötuotteiden johtava asiantuntija Seppo Niemi toivat webinaariin viranomaisen näkökulmaa. 

Puheenvuorossaan he muun muassa korostivat, että tärkeä osa Tukesin markkinointivalvontaa on neuvonta. Neuvonnan rooli korostuu erityisesti nyt, kun akkuasetus on uusi. 

Kiristyvistä merkintävaatimuksista Salamäki ja Niemi nostivat esiin muun muassa paristojen CE-merkinnän, joka tulee voimaan tämän vuoden elokuussa. CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimukset. Muita tulevia merkintävaatimuksia ovat esimerkiksi QR-koodi ja paristoille ”ei-ladattava” -teksti.  

Seppo Niemi kuitenkin muistutti, ettei akkuasetus ole takautuvaa lainsäädäntöä. Myynnissä jo olevia tuotteita ei tarvitse poistaa varastosta, vaikka ne eivät täytä uuden asetuksen merkintävaatimuksia.

Keskolla on monta roolia akkuarvoketjussa

Kesko on valmistautunut akkuasetuksen voimaantuloon jo pidemmän aikaa. Yhteistyötä on tehty muun muassa tuottajayhteisöjen ja valmistajien kanssa. Akkutoimijana Kesko toimii eri rooleissa niin maahantuojana, jakelijana kuin omien merkkiensä kautta myös valmistajana.

Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan vastuullisuuspäällikkö Tiina Kotipelto on tyytyväinen siihen, että akkuasetus edistää EU-tasolla tuotteiden pitkäikäisyyttä, muunneltavuutta ja kierrätettävyyttä.

Akkuasetuksen toimeenpanossa Kotipelto korostaa laadukkaan datan ja datan hallinnan merkitystä, jotta tuotetiedot saadaan vastaamaan asetuksen vaatimuksia.

Hän muistutti, että laadukas data vaatii tarkkuutta akkuarvoketjun kaikissa vaiheissa. 

“Tuottajayhteisöillekin päätyvä data on vain niin laadukasta, kuin mitä arvoketjun heikoin lenkki tuottaa”, Kotipelto sanoi. 

Webinaarisarja jatkuu 21. toukokuuta

Seuraava webinaarimme akkuasetuksesta järjestetään 21. toukokuuta. Tuolloin aiheenamme on maahantuojien velvollisuudet.  

Webinaarissa tarkasteluun pääsevät muun muassa EU-vaatimustenmukaisuus, CE-merkinnät, akkuvalmistajien ja maahantuojien velvollisuudet sekä yrityksiä koskevat laajennetun tuottajavastuun velvoitteet. Tervetuloa mukaan! Seminaarin esitykset ja linkki tallenteeseen jaetaan kaikille seminaarissa mukana olleille. Lue lisää ja ilmoittaudu seuraavaan akkuasetuswebinaariin!

Linkit webinaarin materiaaleihin ja vastaukset webinaarissa esitettyihin kysymyksiin