Siirry suoraan sisältöön

Akkuseminaari: EU:n uuden akkuasetuksen velvoitteet tarkentuvat vielä lähivuosina 

Uuden akkuasetuksen kansallinen toimeenpano vaatii tarkennuksia ja muutoksia myös muun muassa jätelakiin. Tuottajavastuun rooli vahvistuu, mutta useisiin asetuksen kohtiin odotetaan vielä tulkintaa ja linjauksia komissiolta. 

Jutun valokuvat Sus+Com Agency/Antti Partanen

EU:n uusi akkuasetus ottaa entistä laajemmin huomioon akkujen ja paristojen koko elinkaaren ja sen vastuullisuuden. Asetus pyrkii ohjaamaan kattavammin sekä tuotekehitystä ja valmistusta että markkinoille saattamista, kierrätystä ja jätehuoltoa. 

Akkuasetus korvaa vuonna 2006 annetun akku- ja paristodirektiivin. Asetuksen myötä paristojen ja akkujen koko elinkaarta koskevat vaatimukset yhdenmukaistetaan EU:n alueella ja lisäksi sääntelystä aikaisemmin puuttuneet tärkeät linkit tuotesuunnitteluun, loppukäyttäjän rooliin ja kierrätysraaka-ainemarkkinoiden edistämiseen otetaan mukaan. Asetuksessa tuottajien vastuuta laajennetaan ja keräys- ja kierrätystavoitteita kiristetään merkittävästi. 

Elokuussa voimaan tulleen asetuksen sisältöä käsiteltiin akku- ja paristotuottajayhteisöjen juhlavuoden akkuseminaarissa Heurekassa syyskuussa 2023. 

Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Jouni Nissinen ja Pirkanmaan Ely-keskuksen akkujen ja paristojen tuottajavastuuvalvoja Jaana Mäenpää muistuttivat akkuseminaarin esityksissään, että vaikka asetus tuodaan voimaan sellaisenaan, se tuo tarkennuksia myös kansalliseen lainsäädäntöön. 

Akkuasetuksen toimeenpanoa varten Suomeen on perustettu monialainen virkamiestyöryhmä, jonka puheenjohtajana Nissinen toimii. Työryhmä koordinoi tarvittavien sidosryhmien kuulemista ja tiedottamista sekä viestintää, kun akkuasetuksen täytäntöönpano etenee. 

Kierrätysaste ja -tehokkuus kasvuun 

Kiertotalouden edistäminen on tärkeä osa uutta asetusta. Jäteakkujen ja -paristojen keräystavoitteet sekä materiaalien talteenoton tavoitetasot nousevat portaittain 2030-luvulle tultaessa. Tavoitteet voivat kuulostaa kunnianhimoisilta, mutta ne ovat mahdollisia saavuttaa, Jouni Nissinen kuvaa. 

“Joidenkin akkutyyppien, kuten sähköisten liikkumisvälineiden akkujen kohdalla voi olla kuitenkin enemmän haastetta.”  

Komissio on luvannut tarkennuksia laskentatapoihin helmikuuhun 2025 mennessä.  

Myös akkujen keräysvaiheen turvallisuus  huomioidaan asetuksessa entistä vahvemmin. Tätä edellyttääkin muun muassa vastaanottovelvoitteen laajeneminen. Jatkossa akkujen ja paristojen myyjillä on velvollisuus ottaa vastaan kaikkia myymänsä kategorian akkuja. 

Akkuasetus velvoittaa jäsenmaat tekemään yhdyskuntajätteen sekä sähkö- ja elektroniikkaromun koostumusselvityksen vuoteen 2026 mennessä. Tällä pyritään selvittämään, millaisia määriä jäteakkuja ja -paristoja on päätynyt muun jätteen sekaan, Jaana Mäenpää kertoo.

Tuottajien raportointi lisääntyy 

Asetuksen mukaan tuottajavastuun hoitamatta jättäminen johtaa jatkossa markkinoillelaskukieltoon. Tuottajien on myös raportoitava, jos jäteakkuja tai -paristoja on toimitettu käsiteltäväksi kolmansiin maihin, Jaana Mäenpää kertoo. 

“Tuottajayhteisöjen maksuissa on huomioitava esimerkiksi jäteakuissa olevan kierrätysmateriaalin määrä sekä mahdollisuus akkujen ja paristojen uudelleenkäyttöön tai -valmistukseen”, Mäenpää lisää. 

Akkuasetuksen tuottajavastuuta koskevien säädösten osalta kirjaukset kansalliseen lainsäädäntöön tehdään myöhemmin. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään akkujen vaatimuksenmukaisuuden arviointia koskevien määritelmien toimeenpanoon. 

Akku- ja paristotuottajayhteisöt Akkukierrätys Pb ja Recser Oy tulevat kehittämään työkalun, jonka avulla uuden asetuksen vaatimuksia on helpompi hahmottaa.  

Jouni Nissinen. Kuva: Sus+Com Agency/Antti Partanen

Soveltamisajat vaihtelevat asetuksen sisällä 

Elokuussa 2023 voimaan tulleen asetuksen soveltaminen alkaa helmikuussa 2024. Tähän on kuitenkin lukuisia poikkeuksia. 

Komissio aikoo monessa kohdin tarkentaa asetuksen sisältöä siirtymäaikojen sisällä. Tämä tarkoittaa, että etenkin kauempana tulevaisuudessa olevat säädöksien määräajat voivat vielä elää paljonkin.  

Tuottajavastuuseen liittyvät muutokset tulee panna käytäntöön elokuuhun 2025 mennessä. Esimerkiksi raportointiin liittyvät ohjeet, määritelmät ja tulkinnat ovat herättäneet kysymyksiä jo nyt – vastauksia olisikin saatava pian,  Jouni Nissinen sanoo.  

 “Esimerkiksi kierrätysastetavoitteita sovelletaan sellaisenaan , niitä ei voi kansallisesti justeerata.” 

Katso Jouni Nissisen haastattelu

Pysy kärryillä akkuasetuksen etenemisestä ja sisällöstä

Tuottajayhteisöinä meille on tärkeää jakaa tietoa siitä, miten EU:n uuden akkuasetuksen sisältö tulee vaikuttamaan erityisesti paristojen ja akkujen tuottajavastuuseen.