Siirry suoraan sisältöön

Webinaarista vastauksia: Miten akkuasetus muuttaa valmistajien ja maahantuojien velvollisuuksia?

Toisessa paristo- ja akkutuottajayhteisöjen akkuasetuswebinaarissa syvennyttiin velvollisuuksiin, joita EU:n uusi akkuasetus kohdistaa akkujen ja paristojen valmistajille ja maahantuojille.

EU:n akkuasetus on osa uudentyyppistä EU-sääntelyä, joka kattaa tuotteen koko elinkaaren raaka-aineesta tuotteen kierrätykseen. Asetuksella vahvistetaan EU:n sisämarkkinoiden toimintaa, edistetään kiertotaloutta ja vähennetään akkujen ja paristojen ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia.

Akkukierrätyksen ja Recser Oy:n 21.5.2024 pidetty toinen webinaari akkuasetuksesta syventyi akkuasetuksen lukuihin 4-8, jotka käsittelevät akkujen ja paristojen valmistajien ja maahantuojien velvollisuuksia. Webinaareilla me akkujen ja paristojen tuottajayhteisöt haluamme tukea jäseniämme akkuasetuksen vaatimusten täyttämisessä.

Webinaari kokosi yhteen 260 osallistujaa, joista lähes puolet olivat joko irtoakkujen ja -paristojen tai sähkö- ja elektroniikkalaitteiden maahantuojia.

Mitä tarkoittaa asianmukainen huolellisuus?

Yksi akkuasetuksen uusista vaatimuksista on asianmukaisen huolellisuuden (Due diligence) noudattaminen. Talouden toimijoiden tulee elokuuhun 2025 mennessä täyttää asianmukaisen huolellisuuden velvoitteet ja panna täytäntöön tätä koskevat toimintapolitiikat. 

Asianmukaisen huolellisuuden tarkoituksena on ennen kaikkea ehkäistä ihmisiin, ympäristöön tai yhteiskuntaan kohdistuvien haitallisten vaikutusten syntyminen. Yritysten tulee varmistaa, että kaikissa tuotantoketjun vaiheissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja ympäristöä. Vaatimus kattaa myös alihankkijat ja tytäryhtiöt. 

Webinaarissa asianmukaisen huolellisuuden periaatetta avasi ympäristöministeriön hallitussihteeri Johanna Routio. Hän muistutti, ettei yrityksille vielä voida antaa kattavaa listaa toimenpiteistä, joita asianmukaisen huolellisuuden toimintapolitiikan noudattaminen edellyttää. Komissio valmistelee asianmukaista huolellisuutta koskevaa ohjeistusta, joka on tarkoitus antaa helmikuussa 2025. Lisäksi komissiolla on toimivalta antaa delegoituja säädöksiä. 

“On yrityksille iso ponnistus saada kaikki dokumentit ja toimintatavat valmiiksi elokuuhun 2025 mennessä. Toimintapolitiikan ylläpito on tästä eteenpäin jatkuva prosessi”, Routio sanoi. 

Akkujen ja paristojen vaatimustenmukaisuus 

Akkuasetuksen myötä akkujen tulee täyttää entistä tiukemmat vaatimukset, jotta niitä saa laskea markkinoille EU:ssa. Tavoitteena on turvata ihmisten turvallisuus, terveys ja omaisuus sekä suojella ympäristöä. 

“Akkuasetuksen mukaan akun tai pariston vaatimustenmukaisuudesta vastaa valmistaja”, kertoi ympäristöministeriön erityisasiantuntija Kati Suomalainen webinaarissa. 

Uudistuvat vaatimukset koskevat akkujen ja paristojen kestävyyttä ja turvallisuutta sekä merkintä- ja tietovaatimuksia.

Valmistajien tulee esimerkiksi testein varmistaa ja osoittaa, että sen valmistamat akut täyttävät akkuasetuksen vaatimukset. Kun tuote on vaatimusten mukainen, sille laaditaan vaatimustenmukaisuusvakuutus ja  kiinnitetään CE-merkintä. Tuotteessa on oltava mukana selkeät, ymmärrettävät ja helppolukuiset ohjeet sekä turvallisuustiedot.

“Vaatimustenmukaisuusvakuutusta tulee päivittää sitä mukaan kun akkuasetusen uusien vaatimusten soveltaminen alkaa, Suomalainen kertoi. 

Varmista, onko yrityksesi valmistaja vai maahantuoja

Tukesin johtava asiantuntija Tiia Salamäki korosti webinaarissa kaikkien akkujen ja paristojen valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta varmistaa, että markkinoilla on jatkossa vain akkuasetuksen mukaisia tuotteita. 

Valmistajien ja maahantuojien velvollisuudet kuitenkin poikkeavat toisistaan, ja onkin tärkeä varmistaa, mikä oman yrityksen rooli on. 

Vaikka roolit ovat pääpiirteittäin selkeät, maahantuojaa voi koskea valmistajan velvollisuudet, jos se saattaa akkuja tai paristoja markkinoille omalla tuotemerkillään. Valmistajaksi katsotaan myös toimija, joka esimerkiksi valmistelee tuotteita uudelleenkäyttöön.

Salamäki vastasi webinaarissa osallistujien kysymyksiin. Hän kertoi muun muassa, että akkuasetuksen mukaiset tuotemerkinnät voidaan liittää pienten tuotteiden pakkauksiin, jos ne eivät mahdu itse tuotteeseen. Selvityksen alla on, mitkä merkinnät tulee ensisijaisesti laittaa tuotteeseen.  

Myös tuottajavastuuseen tulee muutoksia akkuasetuksen myötä

Akkujen ja paristojen kierrätyksestä ja jätehuollosta ovat vastuussa maahantuojat, valmistajat, etämyyjät ja jakelijat. Tätä kutsutaan tuottajavastuuksi, joka takaa, että kierrätys on loppukäyttäjälle maksutonta. 

Suomessa tuottajavastuun toteutumista valvoo Pirkanmaan ELY-keskus. Ylitarkastaja Jaana Mäenpää avasi webinaarissa, miten akkuasetus muuttaa tuottajavastuuvaatimuksia. 

Akkuasetus vaikuttaa akkujen ja paristojen tuottajavastuuseen monin tavoin. Yritykset eivät saa asettaa tuotteita markkinoille EU-maassa, jos tuottajavastuuvelvoitetta ei ole hoidettu kyseisessä maassa. Velvoite koskee myös etämyyjiä, joiden tulee jatkossa nimetä tuottajavastuusta huolehtiva valtuutettu edustaja jokaiseen maahan erikseen. 

Akkuasetuksen myötä myös akkujen ja paristojen luokittelu muuttuu, kun sähköisten liikkumisvälineiden akut ja sähköautojen ajovoima-akut erotellaan omiksi luokikseen. Eri paristo- ja akkuluokkia koskevat eri velvoitteet ja tavoitteet, joihin kannattaa tutustua tarkasti. 

Akkuasetus kiristää myös akkujen ja paristojen keräys- ja kierrätystehokkuuksien tavoitteita sekä akkumateriaalien talteenottotavoitteita. 

Akkuasetus kirittää tuottajayhteisöjä entistä tehokkaampaan toimintaan. Myös akkuasetuksen aikakaudella tuottajayhteisöön liittyminen on helpoin tapa hoitaa tuottajavastuun velvoitteet.

Webinaarisarja jatkuu syksyllä – Lähetä oma ideasi aiheesta meille

Järjestämme syksyllä ainakin kaksi akkuasetuswebinaaria, joiden ajankohdat ja aiheet ilmoitetaan myöhemmin. 

Jos haluat ehdottaa tuleville webinaareille aiheita, voit olla meihin yhteydessä sähköpostiste info@akkukierratyspb.fi tai info@recser.fi

Katso Ympäristöministeriön, Tukesin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen esitykset:

Pysy kärryillä akkuasetuksen etenemisestä ja sisällöstä

Tuottajayhteisöinä meille on tärkeää jakaa tietoa siitä, miten EU:n uuden akkuasetuksen sisältö tulee vaikuttamaan erityisesti paristojen ja akkujen tuottajavastuuseen.